"Türk Dünyasının Öncüleri -10: Kazak şair ve besteci Estay Berkimbayulı" konferansı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’da,  "Türk Dünyasının Öncüleri -10; doğumunun 150. yılında ünlü Kazak şair ve besteci Estay Berkimbayulı" konferansı düzenlendi.TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonu’nda Genel Sekreter Düsen Kaseinov’un evsahipliğinde 8 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen konferansa, Kazakistan Pavlodar Velayet Meclis Başkanı Bahıt Bekseyitova, Pavlodar Vilayeti Vali Yardımcısı Aliya Arınova,  Pavlodar Devlet Pedegoji Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Altınbek Nuhulı, Pavlodar Devlet Pedegoji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhit Omarov, Kazakistan devlet sanatçısı Şahmardan Abilev, bestecinin torunlarından Abılkak Tügelbayev, Köktuğ Kazak Kültür Derneği üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda sanatsever katıldı.Konferansın açılışında konuşan Genel Sekreter Kaseinov, şair ve besteci Estay Berkimbayulı’nın çağdaş Kazak müziğini geliştirmekle beraber geleneksel müziğin de ruhunu koruyup yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılmasında müstesna rol oynamış nadir şahsiyetlerden olduğunu söyledi. Etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. Yılını kutlayan Bahıt Bekseyitova, Estay’ın, şarkıları geniş kitlelere yayılan dünya çapında tanınan yetenekli ozan olduğunu vurgulayarak,  "Estay, Kazak müziğinin önemli bir temsilcisidir. Estay Berkimbaylulı'nın yüz ellinci doğum günü, tüm Kazakistan'da kutlanmaktadır." şeklinde konuştu.Kazakistan devlet sanatçısı Abilev ise konuşmasında, Estay Berkimbayulı'nın eserlerinin genç nesiller tarafından da sevilerek söylenen ve ünü giderek yayılan çok özel bir besteci olduğunu belirterek, "Onun yaptığı çalışmalar Türk dünyasına aşk ile ifade edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.TÜRKSOY’un Türks Dünyası’nın müziğini, sanatını, kültürünü, tarihini, geleneklerini ve diğer zenginliklerini dünyaya tanıtan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Şahmardan Abilev, TÜRKSOY çatısı altında düzenlenen etkinliklerin tarihi nitelik taşıdığını ve torunlarına anlatacak hikayeler barındırdığını dile getirdi.  Berkimbayulı’nın sadece Kazak halkının değil aynı zamanda Türk dünyasının şarkıcısı ve bestecisi olduğunu belirten Abilev, sanatçının şarkılarının çeşitli halklar tarafından sevilerek söylendiğini kaydetti.Şahmardan Abilev,  Berkimbayulı’nın eserlerinden örnekler seslendirdi.Açılış konuşmalarının ardından panel konuşmalarına geçildi. Panelde konuşan Prof. Dr. Altınbek Nuhulı, Prof. Dr. Muhit Omarov,  Abılkak Tügelbayev sanatseverlere bestecinin hayatı ve yaratıcılığı hakkında bilgi sundular.Konferansın sonunda Estay Müzik Okulu Müdürü, ses sanatçısı Medgat Manapov bestecin Estay Berkimbayulı’nın “Jaykonır”, “Bir mıskal” ve “Yüranay”, Kazakkonsert Devlet konser birliği solisti, Askar Mukiyat ise “Korlan”, “Sandağuş” ve “Koştasu” şarkılarını icra ettiler.Etkinlik, Genel Sekreter Düsen Kaseinov tarafından, Bahıt Bekseyitova'ya “TÜRKSOY 25. Yıl” hediye tabağı, Prof. Dr. Altınbek Nuhulı’ya da “Cengiz Aytmatov” madalyası ve "Mağcan Cumabay" hediye tabağı, sanatçı Şahmardan Abilev'e "TÜRKSOY 25. Yıl" madalyası, katılımcılara da sertifikalarının takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Kararnamede belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olacak Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda "Milli Uzay Programı"nın hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili olacak Ajans, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlayacak.Türkiye Uzay Ajansının görevleri arasında rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması bulunuyor.Ulusal kapsamda ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen spektrum ve yörünge tahsis ve koordinasyon faaliyetleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen görevler hariç olmak üzere uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermeye yetkili olacak Ajans, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirecek.ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA KOORDİNASYONU YÜRÜTECEKUzay yer istasyonlarının işletilmesine yönelik sözleşme imzalamak, uzay yer istasyonları arasında koordinasyonu sağlamak, Türkiye'nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütmekle yetkili olacak Ajans, milletlerarası andlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutacak ve Birleşmiş Milletler nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirecek veya tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirme yapacak.Ticari, bilimsel ve araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya yapılmasını koordine etme görevini yürütecek Ajans, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar gerçekleştirecek.Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından uzaya gönderilecek uydu ve uzay araçlarının yurt içinden fırlatılmasına, yörüngeye yerleştirilmesine ve geri döndürülmesine ilişkin gerekli izinleri vererek koordinasyonu sağlayacak Ajans, uydu ve uzay araçlarının yurt dışından fırlatılmasına, yörüngeye yerleştirilmesine ve geri döndürülmesine ilişkin bildirimleri da kayıt altına alacak.UZAY VE HAVACILIĞA YÖNELİK İLGİ VE MERAKIN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK YAPACAKTürkiye Uzay Ajansı, uzay ve hava araçları ile uzay yer sistemleri alanında her türlü tasarım, analiz, üretim, test, operasyon ve entegrasyon faaliyetlerini düzenleyip, izleyerek ve gerektiğinde bu hususlarda yetkilendirme yaparak gerekli süreçleri yürütecek.Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin; ülke kalkınması, milli güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi, doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılması, milletlerarası andlaşmalar ve yükümlülüklerin takibine yönelik kullanılması amacıyla yapılacak çalışmalarda ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlayacak olan Ajans, ülke genelinde uzay ve havacılık alanında bilim ve teknolojilere yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde de öncülük yapacak.Ajans bu amaçla faaliyet alanlarında kamuoyuna ulaşmak için gerekli yayınları yaparak, her türlü iletişim ortamında içerik hazırlayıp sunarak etkinlikler gerçekleştirecek ve bu amaca yönelik faaliyetleri destekleyecek. QHA

Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü

Kazak Adırna Folklor ve Etnografya Müzik Topluluğu, Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü vesilesiyle başkentte konser verdi.Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde düzenlenen konsere, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, yapılan kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini sağladığını belirterek, "Bu tür etkinlikler, birbirimizi yakından tanımaya vesile oluyor, kardeşliğimizi pekiştiriyor." dedi.Kazak halkının, Türk tarihinin bir parçası olduğunu vurgulayan Saparbekulı, Türk medeniyetinin tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Kazakistan'ın hem Türkistan coğrafyası hem de bütün dünyaya katkılarının olduğuna işaret ederek, "Kazak ve Türkler, farklı beşiklerde büyümüş iki öz kardeştir." ifadesini kullandı.Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu ise iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirterek, Kazak-Türk temaslarının kardeşlik, dostluk ve saygı üzerine kurulduğunu söyledi.Konser, Kazak türkülerinin yerel enstrümanlar eşliğinde söylenmesiyle devam etti.TRT Avaz 

Kırgızistan'da "8. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "8. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.Başkent Bişkek'te Manas Sineması'nda, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Kırgız Milli Aytış Vakfı ve Kırgızistan Sinemacılar Birliği'nin desteğiyle, yapımcı Farhad Bekmanbekov'un organizasyonunda düzenlenen festival kapsamında "Kırmızı Halı" geçişi yapıldı."Kırgızistan-kısa filmlerin ülkesi" sloganıyla düzenlenen festivalin açılış töreninden önce Manas Sineması önünde, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Aytmatov'un "İlk Öğretmen", "Cemile" ve "Beyaz Gemi" eserleri sahnelendi.Yönetmen ve milletvekili Sadık Şer-Niyaz, törende, "Bu festivali, genç yönetmenlerin yolunu açmak ve onları bir araya getirmek için düzenledik. Bugün bu festivalin yaşatılıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Sinemanın gelecek kuşakları birbirine daha yakın olacak ve birbirini daha iyi anlayacak. Sinema yaşamında yürüyenlerin önü açık olsun. Cengiz Aytmatov yıldızının ışığı size parlasın." dedi.Festivalde, Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri, Gürcistan, Baltık ülkeleri ve Kırgızistan'dan katılan yönetmenler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.Dört gün sürecek festivalde 29 film gösterimi yapılacak. Söz konusu filmler, "en iyi kısa film", "en iyi görüntü yönetmeni", "jüri özel filmi" ve "izleyici ödülü" dallarında yarışacak.Festival kapsamında öğrenci atölyeleri, söyleşiler ve basın toplantıları düzenlenecek.Ödüle layık görülen kısa filmler, 15 Aralık günü festivalin gala gecesinde açıklanacak.TRT Avaz 

Vefatının 15. Yılında Aliya İzzetbegoviç Anma Programı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Zeytinburnu Belediyesi ve Aliya İzzetbegoviç Müzesi İşbirliğinde Düzenlenen, “Vefatının 15. Yılında Aliya İzzetbegoviç Anma Programı” (Panel-Sergi-Kitap Tanıtımı), 14 Aralık 2018-Cuma, Saat: 18.00’de Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde Yapılacaktır.Bilgilerini ve katılımınızı diler, saygılar sunarız.

Kazakistan girişimde bulundu, Çin'in alıkoyduğu 2000 vatandaşını kurtardı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in alıkoyduğu 2000 Kazak vatandaşı için ülkeden çıkış izni alındığını belirtti. Çin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ile akrabalıkları bulunan Kazak vatandaşlarına da baskı uyguluyordu.Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aibek Smadiyarov, Çin’in ülkeden çıkışlarına izin vermediği için Kazakistan'a dönemeyen Kazak vatandaşlarının durumu hakkında konuştu.Tengrinews haber ajansına göre Kazak yetkili, "Çalışmalar devam ediyor. Tutuklanmadıklarını söylemek istiyorum, ama Çin'i terk edemiyorlar. Bu nedenle, şimdi konsolosluklarımız bunun için çalışıyor. Tüm detayları öğreniyoruz, hangi şartlar altında olduklarını, nerede olduklarını ve nasıl Kazakistan’a gelecekleri üzerine diplomatik kanallar  ile Çin tarafıyla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.ÇİN'İN ALIKOYDUĞU 2000 KAZAK İÇİN ÇIKIŞ İZNİ VERİLDİAyrıca Smadiyarov, Çin’in ülkedeki iki binden fazla etnik Kazak’ın ülkeden çıkmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Çin tarafının ülkede yaşayan iki bin Kazak vatandaşını bırakma izni verilmişti." dedi.Ağustos ayında, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Çin'deki etnik Kazakların sorunları hakkında çifte vatandaşlığa sahip insanlar için sorunlar olduğunu, oturma izni alan Çin vatandaşlığına sahip insanlar için sorunların bulunduğu ifade etmişti. Abdrahmanov, gazetecilere Çin hükümeti ile aralarında resmi düzeyde müzakereler düzenlediklerini, Nisan ayında resmi bir ziyaret için Çin'de bulunduğunu ve bu sorunları gündeme getirdiğini belirtmişti.ÇİN, UYGUR TÜRKLERİ İLE AKRABA OLAN KAZAK VATANDAŞLARINI DA TOPLAMA KAMPLARINDA TUTUYORBilindiği üzere Çin Komünist Partisi yönetimindeki Çin'de, anavatanları Doğu Türkistan'da yaşayan milyonlarca Uygur Türkü'ne yönelik baskı ve asimilasyon politikası devam ediyor. Çin, yeniden eğitim adı altında ülkede kurduğu sayıları binleri bulan toplama kampında milyonlarca Uygur Türkü'nü baskı ve zora dayanarak tutuyor. Bu kamplarda yaşanan insan hakları ihlalleri dünya gündemini her geçen gün daha da ciddi şekilde meşgul ediyor.Uygur Türklerinin akrabaları sınır komşuları Kazakistan'da da bulunuyor. Bu vesileyle, akrabalarını ziyaret etme maksadıyla ülkeye giren Kazak vatandaşları da benzer şekilde kamplarda tutuluyor. Çin'in sadece kimlik siyaseti güderek asimilasyon politikaları yürütmesi diğer ülkeleri ve vatadaşlarını da olumsuz etkiliyor. QHA

Aytmatov "Ömür Var Asra Bedel" etkinliğiyle anıldı

Yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yılı dolayısıyla Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Keçiören Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde "Ömür Var Asra Bedel" etkinliği düzenlendi.Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakanlığın Türk medeniyetine katkı sunan yazarları, sanatçıları, siyasetçileri, düşünce adamlarını çok iyi anlamak ve anlatmak için var gücüyle çalıştığını belirtti. "Dünyanın en çok okunan yazarlarından biri Cengiz Aytmatov'un eserlerinde anlattığı değerleri, ne kadar çok okur ve gençlerimize anlatırsak kendi medeniyetimize katkı sunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe de Cengiz Aytmatov'un romanlarının hayatın gerçekleri ile örtüştüğünü ve toplumun sosyokültürel yapısını çok iyi yansıttığını söyledi.- "Eserleri 168 ülkede 70 milyondan fazla insana ulaştı"Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov ise Aytmotov'un eserlerinin dünya var oldukça yaşayacağını ve okunacağını belirterek, dünyaca ünlü yazarın böylesine anlamlı bir şekilde anılmasından onur duyduğunu ifade etti.Dzhunusov, "Aytmatov'un eserleri 168 ülkede 70 milyondan fazla insana ulaştı. UNESCO'ya göre dünyada William Shakespeare ve Lev Tolstoy'dan sonra en çok okunan üçüncü yazar Cengiz Aytmatov'dur. Tabiatı eserlerinde çok iyi yansıttı ve insanların nasıl yaşaması gerektiğini öğretti. İkinci Dünya Savaşını eserlerinde anlatmasına rağmen eserlerinde silah, tank ve korkunç anlatımlara yer vermedi. Aytmatov gelecek kuşakların temiz aşkı, sevgiyi görmelerini ve tanımalarını istedi." şeklinde konuştu.- Edebiyata adanan ömürEtkinliğin proje koordinatörü Ömer Erdoğan da Aytmatov'u 80 yıllık ömrünün yarısını edebiyata adadığını anımsattı."Bozkırın uyanışı Cengiz Aytmatov" kitabının Ocak 2019'da yayımlanacağını vurgulayan Erdoğan, "Kitabımızın tanıtımı, Şubat 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı nezaretinde Cumhurbaşkanlığı Millet, Kongre ve Sergi Salonunda teşrifleri halinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecektir." dedi.Törende ayrıca Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, eski bakanlardan Sami Güçlü, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da birer konuşma yaptı.- Türkan Şoray'a ödülKonuşmaların ardından Aytmatov'un "Selvi Boylum Al Yazmalım" eserinden uyarlanan filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'e ödül verildi.Programa katılamayan Şoray'ın video mesajı yayımlandı.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile KAF Yapım editörleri Prof. Dr. Abdilbijan Ahmetaliyev ve Prof. Dr. Adnan İsmail'e de çalışmalarından dolayı ödül takdim edildi.TRT Avaz 

Türkiye ve Azerbaycan tarımsal iş birliğini geliştirecek

Türkiye ve Azerbaycan arasında "Tarım Sigortaları Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak için geldiği başkent Bakü'de Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la görüştü.Görüşmede, iki ülke arasındaki tarım alanındaki iş birliklerinin mevcut durumu ele alındı, ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.Görüşme sonrasında Pakdemirli ve Kerimov, "Tarım Sigortaları Alanında İş Birliği Protokolü"ne imza attı.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.Türkiye'nin tarım sektörü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci ülke olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Tecrübemizi kardeşimiz Azerbaycan'la paylaşmak istiyoruz. Aramızdaki tarımsal ticaretimiz istenilen seviyede değil. Bunu artırmamız gerekiyor. Artırmamız için de mevkidaşımla daha çok bir araya gelme kararı aldık ama özel sektör firmalarının bir araya gelmesi ve daha çok ticaret yapması bu işe daha çok renk katacaktır." diye konuştu.Azerbaycan Tarım Bakanı Kerimov da her alanda olduğu gibi tarım alanında da Azerbaycan ve Türkiye arasında örnek bir iş birliğinin bulunduğunu söyledi.Kerimov, Türkiye ile tarımsal eğitim, tarım sigortası, ekim ve hayvancılık alanlarında iş birliği yönlerinin belirlendiğini kaydetti.TRT Avaz 

Taşkent'te 2 bin 300 kişilik caminin açılışı yapıldı

Ozbekistan'ın başkenti Taşkent'in Mirzo-Ulugbek ilçesinde 2 bin 300 kişilik Oltintepa camiinin açılışı gerçekleştirildi.Açılış törenine bilim adamları, imamlar, medya temsilcileri katıldı.Caminin inşaatı Ağustos 2016'da başlamıştı. Cami iki yıl ve dört ay içinde tamamlandı ve hashar yöntemi ile inşa edildi. Cami, büyük bir mavi kubbeyle çevrilmiş olup, ibadethaneler için geniş bir alan, geniş bir avlu sunmaktadır.

Binali Yıldırım Ahıskalı Türkler ve Türk Vatandaşları İle Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nde 6 Aralık 2018'de düzenlenen toplantıda Ahıskalı Türkler ve Türk vatandaşlarıyla görüştü. Binali Yıldırım yaptığı konuşmanın ardından Türk topluluğunun görüşlerini dinleyip sorularını cevaplandırdı.Derin sevgi ve kardeşlik kökleriTBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisini dinlemeye gelen Türk topluluğuna, aradaki binlerce kilometreye rağmen sevginin ve kardeşliğin köklerinin çok derin olduğunu söyledi. Binali Yıldırım, “Gönülleri bir atan insanlarız. Aramızda binlerce kilometre olsa da yine arar birbirimizi buluruz. Sevgimizin kardeşliğimizin kökleri çok derinlerdedir. Tarihi, kültürü, inancı bir insanlarız. Bu sebeptendir ki biz Türkiye olarak bu topraklarda SSCB’nin dağılması ile beraber, buradaki Türk Cumhuriyetleri’ni en önce tanıyan ülke olduk.” dedi.Kırgızistan ile stratejik ortaklıkİki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde seyrettiğini söyleyen Binali Yıldırım, “Kırgızistan’ı dünyanın itibarlı ülkeleri arasına sokmak için Türkiye olarak gereken her türlü desteği, gayreti gösteriyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardık ve geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanımız buraya Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları ve Türk Konseyi vesilesiyle geldiğinde, burada Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile toplantı yaptı. Çok önemli kararlar aldılar.” diye konuştu.Ortak medeniyeti ihya çabasıBinali Yıldırım, ortak medeniyetin ihya edilmesi için her türlü çabanın gösterildiğinin altını çizdiği konuşmasında, “Kırgızistan’daki eğitim-öğretim faaliyetlerine verdiğimiz destek ile genç kardeşlerimizi geleceğe hazırlıyor, ortak medeniyetimizi ihya etmek için katkıda bulunuyoruz. Bu vesileyle Anadolu ve Kırgızistan Türkleri’nin birbirlerini daha iyi anlamaları için gayret gösteriyoruz.” açıklamasında bulundu.Ahıskalı Türkler’e destekBinali Yıldırım, Ahıskalı Türkler’e Türkiye’nin desteğinin her zaman süreceğini vurguladı. Yıldırım, “İlişkilerimizin sosyal ve kültürel alanda gelişmelerine katkı sağlayan siz Ahıskalı kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar verdiğimiz desteğin yanı sıra bundan sonra da desteklerimizi sürdürmeye kararlıyız.” dedi.Ortak geleceğin inşasıTBMM Başkanı Yıldırım, ilişkileri geliştirip ortak geleceğin inşasını sağlamak için her türlü çabanın sürdürüldüğünü söyledi. Yıldırım, “Değerli kardeşlerim, eğitim, sağlık alanında ilişkilerimizi geliştirmek, zararlı akımlara karşı hem Kırgızistan’ı korumak hem de ortak geleceğimizi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Manas Üniversitesi’ne bağlı bir tıp ve hukuk fakültesi açılması kararı aldık ve bu bağlamda TİKA ile beraber bir Dostluk Hastanesi yaptık. Amacımız burada sağlık alanında doktorların yetişmesi ve Kırgızistan’ın sağlık altyapısının en iyi şekilde gelişmesini sağlamak. TİKA eliyle son 10 yılda bu topraklarda teknik destek ve sosyal sorumluluk çerçevesinde 1 Milyar Dolar’a yakın yatırım gerçekleştirdik. Kırgız kardeşlerimizin huzura, güvene, refaha ulaşması için yaptığımız bu çalışmalara bundan sonrada artırarak devam edeceğiz.” dedi.İlişkileri geliştirme azmiİki ülke ilişkilerindeki durgunluk döneminin geride kaldığını ifade eden Binali Yıldırım, “İlişkilerimizde kısa sürede durgunluk yaşamış olsak da bunların geride kaldığını söyleyebiliriz. Son 4 ay içerisinde iki ülkenin Cumhurbaşkanları 4 sefer, ben Başbakanlığımda 2 sefer, Meclis Başkanlığı dönemimde de 3 sefer görüşme gerçekleştirdim. Bütün bunlar şunu gösteriyor: her iki ülkede de ilişkileri geliştirme azmi var, kararlılığı var. Yeter ki biz bu yönde adımlarımızı atmaya devam edelim. Ekonomimizi büyüteceğiz, ticaretimizi geliştireceğiz, liderlerimizin koyduğu 1 Milyar Dolar hedefini yakalamanın çabası içerisinde olacağız. Türkiye’nin son 15 yılda altyapı yatırımlarında çok büyük tecrübesi var. Bu tecrübesini, bakir olan Kırgızistan’ın da yararlanması adına, seferber etmeye, bu desteği vermeye hazırız. Kırgız kardeşlerimizle yaptığımız görüşmelerde aynı kararlılığı, iradeyi onlarda da gördük.” sözlerini söyledi.Oturma ve çalışma alanında kolaylıklarBinali Yıldırım, Türkiye’nin Ahıskalı Türkler’e yönelik çalışmalarını hatırlatarak, “Değerli Ahıskalı Kardeşlerim, ben Erzincanlı’yım. Benim başbakanlığım dönemimde Ahıskalı kardeşlerimizi Ukrayna’dan alıp Erzincan’a yerleştirdik. Erzincan halkıyla çok güzel anlaştılar ve geçiniyorlar. Hatta hısımlık ilişkileri bile kurmaya başladılar. Onların mutluluğunu görmek bize büyük bir huzur veriyor. Sizlere de Türkiye’de oturma ve çalışma alanında bazı kolaylıklar getirdik. Vatandaşlık alma yönündeki taleplerinizi biliyoruz ve Dünya Ahıska Birliği ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.Ücretsiz sağlık hizmetlerinde Ahıskalı kardeşlere öncelikMeclis Başkanı Yıldırım, Ahıskalı Türkler’in çeşitli hizmetlerden öncelikli olarak faydalanacağı bilgisini de verdi. Yıldırım, “Ahıskalı kardeşlerimize yönelik Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden yararlanılması konusunda önemli kararlarımız var. Kırgızistan’a tanıdığımız ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanılması hususunda Ahıskalı kardeşlerimize tabiatıyla öncelik vereceğiz. Bugünkü buluşmamızı sağlayan çok değerli Büyükelçi’miz Cengiz Bey’e, aynı zamanda yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, Atamşah Bey’e de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ahıska Türkleri’nin gerek eğitim bağlamında gerekse siyasette aktif olmaları konusunda yapacağı daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede Büyükelçi’miz size her türlü desteği verecektir, vermeye hazırdır.” dedi.TRT AVAZ yayınlarının önemiKültür yayınlarıyla bağların güçleneceğine olan inancını dile getiren Meclis Başkanı Yıldırım, TRT AVAZ’ın bu konudaki önemine de değindi. Yıldırım, “Değerli kardeşlerim, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki bağları güçlendiren en önemli adımlardan biri de kültürel yayınlardır. Ülkelerimizi ve milletimizi daha güçlü bağlarla birbirine yaklaştırmak için TRT AVAZ yayınlarına önem veriyoruz. TRT AVAZ yakında Kırgızistan’da da faaliyete geçmiş olacak. Burada Türk televizyonlarının rağbetle seyredildiği bilgisini aldım, çok da mutlu oldum. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı marifetiyle buradaki kültür ve eğitim faaliyetlerine de hız vermeyi amaçlıyoruz. Bütün bu konuları detaylı bir şekilde ele aldık, değerlendirdik. Gerek Başbakan gerekse Meclis Başkanı ile bu konuları bütün yönleri ile masaya yatırdık.” diye konuştu.Hain girişimlere asla prim vermeyinTBMM Başkanı Binali Yıldırım, hitap ettiği Türk topluluğunu, kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermemeleri hususunda da uyardı. Yıldırım, “Biliyorsunuz Türkiye 15 Temmuz’da bir alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişiminin arkasında Pensilvanya’da, Amerika’da bulunan FETÖ terör örgütünün başı bulunuyor. Bu örgüt o gün, o gece, 251 vatandaşımızı şehit etti. 2193 vatandaşımızı yaraladı; gazi oldular. Büyük bedel ödedik. Ancak ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik. Alçaklara hak ettikleri dersi milletimiz verdi. Bu topraklarda, buralarda, bu alçak örgütün faaliyetlerinin yoğun olduğunu biliyoruz. Bunu bütün yönleriyle muhataplarımızla paylaştık. Gerekli tedbirlerin alınması konusundaki hassasiyetimizi de dile getirdik. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki burada Kırgızistan yöneticileri de bunun farkına varmışlar. Bunun sadece Türkiye’ye değil dünyada bulundukları her ülkeye bir tehdit olduğunu, şartlar ve zaman müsait olduğunda bunların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü bunlar akıllarını emperyalist güçlerin ellerine vermiş zavallılardır. Bunların ne kıblesi vardır ne kutsalı vardır ne de hiçbir mukaddes değeri yoktur. Bütün bu değerlerimizi aşındırarak, maalesef bayrağımızı, dinimizi, kitabımızı kullanarak alçak emellerine alet etmişlerdir. Büyük bir tecrübe edindik, bedel ödedik. İstiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimiz aynı bedeli ödemesin. Bu gibi ucu, kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte olmanızı özellikle istirham ediyoruz. Çocuklarımızın bunlar tarafından devşirilip zehirlenmesine asla müsamaha göstermeyelim.” sözleriyle bu konudaki hassasiyeti dile getirdi.Gönüllerimiz arasında mesafe yokBinali Yıldırım, iki ülke arasındaki uzak mesafeye rağmen gönüllerin bir olduğunu söyledi. Binali Yıldırım, “Değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti olarak 81 milyon kardeşinizin size selamını getirdim. Aramızdaki mesafe uzak olsa da gönüllerimiz arasında hiç mesafe yok. ‘Gönülden gönüle bir yol vardır gizli gizli’ diyor Neşet Ertaş. Biz gönül yolları ile birbirimize bağlıyız. Değerlerimizle birbirimize bağlıyız. Dinimizle, dilimizle, bayrağımızla, kültürümüzle birbirimize bağlıyız. Nerede olursak olalım asla ve asla hiçbir şekilde asimile olmayacağız. Değerlerimizi kaybetmeden geleceğe kararlılıkla yürüyeceğiz. Hiç endişe etmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti sizin her zaman arkanızdadır. Her zaman yanınızdadır, şartlar ne olursa olsun. Sizin parmağınıza diken batsa Türkiye’deki kardeşlerinizin kalbi sızlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Ben bu duygularla bir kez daha hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun!” sözleriyle konuşmasını tamamladı.TBMM Başkanı konuşmasının ardından Ahıskalı Türkler ile Türk vatandaşlarının görüşlerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı. Toplantı Binali Yıldırım’a geleneksel Kırgız kıyafeti çapan giydirilmesi ve hediye takdimleriyle son buldu.MEDIAMANAS

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun vagonlarını Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında kullanılacak vagonların üretileceği ortak imalathane kuracağını açıkladı.Turhan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Devlet Demiryolları Başkanı Cavid Gurbanov'la görüştü.Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turhan, Gurbanov'la Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun daha iyi hizmet verebilmesi için yapılması gereken çalışmaları, işletmecilerle ilgili kolaylaştırıcı konuları görüştüklerini belirtti.Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna büyük yatırım yapıldığını söyleyen Turhan, buradan sadece Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin değil tüm komşu ülkelerin yüklerinin taşınmasını da görüştüklerini ifade etti.Turhan, "Daha önce teknik ekiplerimiz gelerek yerinde incelemeler yaptılar. Şimdi Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da bir imalathane kurup bu hatta işletilecek olan yük vagonlarını ortak üreteceğiz. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere. İmalat yapılacak fabrika sahalarının tespiti yapıldı. İmalathaneleri kurarak hemen üretime başlayacağız." şeklinde konuştu.Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile şimdilik sadece yük taşımacılığı hizmetinin verildiğini hatırlatan Turhan, yolcu taşımacılığı hizmetinin de ilerleyen yıllarda başlayacağını belirtti.Hattın kullanıcılara önemli bir nakliye tasarrufu sağlayacağını ifade eden Turhan, bunun tüketici fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti.Turhan, Kars-Iğdır-Nahçivan Demir Yolu Projesi için de ön etüt çalışmasının devam ettiğini sözlerine ekledi.TRT Avaz 

Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı" düzenlendi.Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddeleri arasında bulunan 'Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun hayata geçirilmesini gönülden destekliyoruz" dedi.Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin geçmişten geleceğe uzanan bir kardeşlik zincirinin halkaları olduklarını belirterek, "Bizim kardeşliğimiz, sadece aynı dili konuşmaktan kaynaklanmıyor. Biz birlikte binlerce yıl boyunca ortak medeniyetler inşa ettik." dedi.Bin yıl önce toprak olan dedelere ve bin yıl sonra doğacak torunlara bir borçlarının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bu borcu bizden öncekiler gibi bir olarak, halkımız için 'gece uyumadan, gündüz oturmadan' çalışarak ödeyeceğiz. Ses bayrağımız Türkçenin altında birleşen bizler, bu beraberliğimizi aynı zamanda ekonomik, politik ve teknolojik iş birlikleriyle taçlandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.Kasapoğlu, Türk Konseyi ülkeleri gençlik ve spordan sorumlu bakanlarının üzerine düşen ciddi sorumlulukların olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bizim faaliyetlerimiz, beraberliğimizi istikbale taşıyacak genç nesilleri inşa etmek için gereklidir. Onlar, gelecekte birliğimizi daha kuvvetli bir kardeşliğe dönüştürecekler." diye konuştu.Türk Konseyine üye devletlerdeki gençler arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşim fırsatlarının geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, bu desteğin Türk Konseyinin çalışmalarına da ayrı bir değer katacağını dile getirdi.Kasapoğlu, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddeleri arasında bulunan 'Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun hayata geçirilmesini gönülden destekliyoruz." dedi.Genç nesillerle iyi işleyen, kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeve bağlamında irtibat sağlanması gerektiğine inandıklarını kaydeden Kasapoğlu, bunun sağlanması halinde Nahçıvan Anlaşması'nda belirtilen gençlik hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini söyledi.Kasapoğlu, toplantıda alacakları kararların somut adımlarla desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaparak bunun sağlanmasının Türk Konseyinin üye ülkelerin geleceğine sunduğu katkının daha da güçleneceğini ifade etti.Geçen yıl Türkiye'de ve Kazakistan'da "Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı"nın ve Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da da Gençlik Festivallerinin düzenlendiğini anımsatan Kasapoğlu, bu etkinliklerin sürdürülebilir hale gelmesinin umut verici olduğunu dile getirdi.Kasapoğlu, ekonomik ve politik ittifakı sağlamlaştıracak gücün spordan, sanattan, duygulardan, heyecandan, birlikte üzülmek ve birlikte sevinmekten geçtiğine işaret ederek, gençlik politikalarının hedefe ulaşmasında en önemli araçlardan birisinin de gençlik kampları olduğuna dikkati çekti.Gençlik politikalarının Türk Konseyine üye ülkelerde yaygınlaştırılması amacıyla bu yaz Ankara'da "Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı" düzenlendiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bizzat kendisi tarafından yürütülen bu kardeşlik hamlesi, çok değerli sonuçlar vermektedir." diye konuştu.Kasapoğlu, "'Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı' sürecinde varılan sonuçların, bu toplantı vesilesiyle konseyin ortak kararlarına dönüşmesinin çok faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz." dedi.Eylül ayında Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde kararlaştırılan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Etnospor Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları iş birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu organizasyonu en iyi şekilde planlamanın gayreti içinde olacaktır." ifadesini kullandı.Kasapoğlu, 2021'de İstanbul'da ev sahipliğini gerçekleştirecekleri 5. İslami Dayanışma Oyunlarının da kendileri için bir başka heyecan kaynağı olduğunu belirtti.Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmail İsmayilov, Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kanat Amankulov'un yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye'nin yurt dışı misyon temsilcileri katılıyor. Toplantıda Türk Konseyi 2. Genç Liderler Forumu, 4. Uluslararası Gençlik Kampı ve 3. Uluslararası Gençlik Festivalinin yapılması ve diğer konular ele alınıyor.

TDBB Kırgızistan Etnik İlişkiler Ajansı Tecrübe Paylaşımı Programı Tamamlandı

Programa, Nookat Belediyesi Genel Sekreteri Zakhidzhan Abidzhanov, Karasu Belediyesi Genel Sekreteri Danakhan Bektasheva, Uzgen Belediyesi Genel Sekreteri Zhalal Aliev, Oş Belediyesi Genel Sekreteri Uraimzhan Tashiev, Leylek Belediyesi Genel Sekreteri Nurgazy Abalov, Suzak Belediyesi Genel Sekreteri Turdukul Karaev, Alamudun Belediyesi Genel Sekreteri Aidar Kadyraliev, Isık-Göl Belediyesi Genel Sekreteri Zhumadil Turdubekov ve Batken Vilayeti Ajans Temsilcisi Absalam Abdiraiimov katıldı.Programın ikinci gününde katılımcılar İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Göç Araştırmaları Merkezi’ni ziyaret etti. Aynı gün katılımcılar öğleden sonra TDBB’yi ziyaret etti. Birlik merkezinde TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’la bir araya gelen heyet, Program ve TDBB’nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. TDBB’den ayrılan heyet, Panorama 1453 Müzesini ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Evlerini gezdi.Programın dördüncü günü katılımcılar, İstanbul Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti ve “Göç Yönetimi ve Uyum Süreçleri” konulu sunumu dinledi. Aynı gün heyet, Sultanbeyli Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye başkanı Hüseyin Keskin ile bir araya geldi. Heyet, burada “Bir Umut, Bir Ufuk Projesi” adlı sunumu dinledi.Kapanış Yemeği ve Sertifika TöreniYemeğin ardından, Başkan Lokman Çağırıcı, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ve Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk heyete katılım sertifikalarını takdim etti. Program karşılıklı hediyeleşme ve aile fotoğrafı ile tamamlandı.

Türkmenistan Bakü'de Ticaret Merkezi açacak

Türkmenistan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Ticaret Merkezi açmaya hazırlanıyor.Açılış hazırlıklar için 3 Aralık'ta Türkmenistan’ın Bakü Büyükelçiliği Başkonsolosu Batyr Redzhepov ile Azerbaycan Girişimciler Örgütü Ulusal Konfederasyonu (NCOPA) Genel Sekreteri Fuad Gumbatov bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda Fuad Gumbatov, Bakü'de Türkmenistan Ticaret Merkezi'nin açılışına aktif yardım sunacaklarını açıkladı.Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, geçen yıl Ağustos ayında Azerbaycan'a yaptığı ziyarette, Bakü'de Türkmenistan Ticaret Merkezi kurulmasını, buna karşılık olarak da Azerbaycan’ın Aşkabat'ta bir ticaret merkezi açmasını önermişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'a yaptığı ziyarette, karşılıklı ticaretin ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini vurgulamış, görüşmelerin ardından, yirmiden fazla anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı . İkili anlaşma paketi, Türkmenistan Sanayicileri ve Girişimciler Birliği ile Azerbaycan Girişimciler Örgütü Ulusal Konfederasyonu arasında bir mutabakat anlaşmasını da içeriyordu.Bakü’de açılacak olan Türkmenistan Ticaret Merkezi’nin, ikili ticareti arttırması bekleniyor. Ticaret merkezinde, öncelikle Türkmenistan'da üretilen çeşitli tekstil ürünlerinin ve el yapımı halıların satışına odaklanılacak.TRT Avaz

Türk Tarih Kurumu'nda, Kazakistan Konferansı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle 5 Aralık 2018 tarihinde 'Nursultan Nazarbayev, Büyük Bozkır'ın Manevi Dirilişi' adlı konferans düzenlenecek.Türk Tarih Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan konferans, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly tarafından yapılacak açış konuşmalarıyla başlayacak.Türk- Kazak ilişkilerinin tarihi seyrine dair değerlendirmelerin yapılacağı etkinlikte, aynı adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek.Konferansın ardından 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla bir resepsiyon verilecek.Kabar.kg 

Geleneksel Türk Okçuluğu 2019'da UNESCO'da

Türk Destanı "Dede Korkut"un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilmesinin ardından "Türk Okçuluk Geleneği" için kollar sıvandı.Türk Destanı "Dede Korkut"un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından "Türk Okçuluk Geleneği" için kolları sıvayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, dosyanın 2019'daki komite toplantısında görüşülerek karara bağlanmasını bekliyor.Sürecin icracı birimi Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye adına UNESCO'da yürüttükleri çalışmalar hakkında, Türkiye'nin 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olduğunu ifade etti.Sırada "Türk okçuluğu" varAraştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, UNESCO için gelecek dönem yürütülecek çalışmalara yönelik şunları söyledi:"UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2019 yılında kaydettirilmek üzere 'Geleneksel Türk Okçuluğu' isimli aday dosyamız hazırlandı. Dosya bu yıl UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sekreterliğine gönderildi.Ülkemiz UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ülkeler arasında ilk beşte yer aldığından, her yıl gerçekleşen başvuru yoğunluğuna göre en çok unsur kaydettiren ülkelere uygulanan kota uygulaması ülkemize de uygulanmıştır. 'Geleneksel Türk Okçuluğu' adlı aday dosyamızın 2019 yılında gerçekleştirilecek olan 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda görüşülmesi beklenmektedir."İbiş, "Geleneksel Türk Okçuluğu' Türkiye'de gerçekleştirilen geleneksel okçuluk sporu etrafında şekillenen, yüzyıllar içinde belirlenmiş ilkeleri, kuralları, ritüelleri ve toplumsal uygulamaları, geleneksel zanaatkarlıkla üretilen ekipmanları, okçuluk disiplinleri ve atış tekniklerini barındıran bir somut olmayan kültürel miras unsurudur" dedi.TRT Avaz

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Klasik Müziğin Kalbi Viyana’da Seyircilerle Buluştu

25 yıl önce Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile kurulan TÜRKSOY, farklı ülkelerde gerçekleştirdiği etkinliklerle kuruluşunun 25. yılını kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Avrupa turnesi’nin ikinci konseri, 30 Kasım 2018 tarihinde, klasik müziğin anavatanı olarak kabul edilen Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleştirildi. Viyana Flarmoni’ye ev sahipliği yapan, dünyanın en prestijli salonlarından biri olan Musikverein’deki konsere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Biletlerin günler öncesinde tükendiği etkinlik, TÜRKSOY üyesi ülkeler büyükelçilikleri ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlendi. Şefliğini Azerbaycan’dan Mustafa Mehmandarov’un yaptığı konserde solist olarak Kazakistan’dan Amina Mashkeyeva ve genç yetenek Sergei Dogadin yer aldı.    Orkestra’nın Özel Misafiri Sergei Dogadin  Klasik batı eserleri ve Türk dünyası bestekarlarına ait çeşitli eserlerin yer aldığı konserde, 1. Uluslararası Tretyakov Keman yarışması  birincisi ve TÜRKSOY Özel Ödülü sahibi Sergei Dogadin solist olarak sahne aldı. TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nın enerjisine hayran kaldığını belirten Dogadin: Pek çok konserde sahne aldım. Ancak bu orkestra bir başka, özellikle genç arkadaşlarımın enerjisine hayran kaldım. Bazen çok profesyonel sanatçılarla birlikte çalabiliyorsunuz ancak yeterli enerjiyi hissedemeyebiliyoruz. TÜRKSOY’un orkestrası bugüne kadar sahne aldığım en iyi orkestralardan biri. Bu fırsatı sunduğu için TÜRKSOY’a teşekkür ederim.’’dedi. Her yıl gerçekleştirilen turnelerle ve düzenlenen çeşitli ustalık sınıflarında yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası üyeleri, unutulmaz bir konsere daha imza atarak kariyerlerinde yeni bir sayfa daha açtı.  Son Konser Bratislava’daTÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası turne kapsamındaki son konserini Bratislava şehrinde verecek.  Cultus Ruzinov işbirliğinde gerçekleştirilecek konser TÜRKSOY’un ülkedeki ilk etkinliği olacak. 2 Aralık 2018 tarihinde, saat: 18.00’da başlayacak Konserin tamamlanmasının ardından bir sonraki buluşmaya dek orkestrası üyesi sanatçılar ülkelerine uğurlanacak.Avrasya’nın Sesleri isimli turne Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın UNESCO Daimi Temsilcilikleri’nin yanı sıra T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Ticaret Odası, ve Yunus Emre Enstitüsü katkılarıyla gerçekleşiyor.

Türkmənistan Azərbaycanda ticarət evi açmaq niyyətindədir

Türkmənistan Azərbaycanda ticarət evi açmaq niyyətindədir.Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, açılması planlaşdırılan ticarət evində Türkmənistan istehsalı olan müxtəlif çeşidli tekstil məhsullarının, əllə toxunan xalçaların satışı nəzərdə tutulub.

Aytmatov’un 90. yıldönümüne adanan diplomatik resepsiyon Ankara’da verildi

Türkiye’nin başkenti Ankara’da Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 27. yıldönümüne ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90.yılına ithaf edilen diplomatik resepsiyoon verildi.Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da verilen Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 27. yıldönümüne ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılına adanan resepsiyona Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Sanayi ve Enerji Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Kadırbayev, Büyükelçiler, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Kırgızların diasporasının temsilcileri, Ankara'da akredite edilmiş uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, aydınlar, iş yapıları ve diaspora temsilcileri katıldı.Etkinlikte konuşma yapan Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov, ikili işbirliğin dinamiklerine işaret ederek, mevcut ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.Kırgızistan’ın dış politikası hakkında bilgi veren Büyükelçi Cunusov, her düzeyde ikili ilişkilerin yoğunlaşmasına katkıda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Nisan 2018 resmi ziyaretinde kişisel ilişkilerin kurulduğunu kaydetti.Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov sayesinde dünyanın Kırgızistan’ı tanıdığını belirten Cunusov, yazarın özel katkısına vurgu yaptı.

AB birçok üründe Özbekistan'ı gümrük vergisinden muaf bıraktı

AB ve Özbekistan arasında yapılan görüşmeler sonrasında birçok üründe vergi muafiyetinin getirilmesi gündeme geldi.Avrupa Birliği (AB), Özbekistan'ı yaklaşık 6 bin 200 ürünün pazarlarına girişinde gümrük vergisinden muaf bırakmaya hazırlanıyor.Azer News'in haberine göre bu durum Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'un Brüksel ziyareti sonrası gerçekleşti. Özbek delegasyonu Brüksel'de birçok toplantıya katıldı. İlk olarak 14. Özbekistan - AB İşbirliği Konseyi'ne katılan Özbek delegasyonu daha sonrasında AB - Orta Asya Bölgelerarası Toplantısı'na katıldı. Temaslarda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Federica Mogherini de yer aldı.AB yetkilileri, Özbekistan'ın gerekli düzenlemeleri yerine getirmesi halinde 6 bin 200 adet ürününün kendi pazarlarına gümrük vergisi almadan girebileceğini belirtti. AB'nin bu süreçte her türlü danışmanlık desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.Görüşmelerde ayrıca 2019'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Brüksel'e yapacağı planlanan ziyaret de ele alındı. Bu ziyaretin AB - Özbekistan ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor.QHA

Aşkabat'ta Kazakistan Kültür Günleri

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, dün başlayan Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günleri, Kazak Halkı’nın geleneksel ve çağdaş milli kültürünü yansıtan özgün sanat, müzik ve sergi etkinlikleri ile devam ediyor.Vatan Sinema ve Konser Merkezi’nde yapılan açılış töreninde konuşmacılar, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Nursultan Nazarbayev'e iki ülke arasında işbirliğini arttırmaya yönelik gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarını ifade ettiler.Program çerçevesinde, Türkmenistan Güzel Sanatlar Müzesi'nde fotoğraf segisi ile Kazakistan’ın Mangystau Tarih müzesi koleksiyonundan dekoratif ve uygulamalı sanat eserleri ile bir çok değerli eşyanın bulunduğu bir sergi düzenlendi.Daha sonra Kazakistan Abyl Tarakuly'in adını taşıyan halk müziği orkestrasının sanat ustaları, klasik eserler ve ulusal melodileri içeren bir konser verdi.Kazakistan heyeti üyeleri, Türkmenistan Kültür Bakanlığı'nda kabul edildi. Heyet, Türkmen başkentinde, Devlet Müzesi, Türkmen Halı Ulusal Müzesi ile tarihi yerleri ziyaret etti. Kazak halk sanatçılarının vereceği konser ile program sona erecek.Kazakistan Kültür Günleri Etkinlikleri, Türkmenleri, Kazak Halkı’nın müzik, sanat ve milli tarih gibi kültür öğeleri ile tanıştırmayı, tarihsel ve akrabalık bağları bulunan iki ülke arasında karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmeyi hedefliyor.AA

Azerbaycanlı heyetten AA'ya ziyaret

Azerbaycanlı milletvekili, genel yayın yönetmeni ve basın meslek kuruluşları başkanlarından oluşan heyet, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu. Azerbaycan heyeti, AA’nın servislerini ziyaret etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı program kapsamında mesleki çalışmalar ve temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Azerbaycanlı milletvekili, genel yayın yönetmeni ve basın meslek kuruluşları başkanlarından oluşan heyet, AA'yı ziyaret etti.Heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu kabul etti.AA'nın, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla TBMM'nin açılışından 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Mutanoğlu, heyete ajansın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi."AA ve TRT, Türkiye'nin görüşünü yansıtması açısından en doğru kanallardır, önemli bir kaynaktır." diye konuşan Mutanoğlu, bir haber doğru değilse AA'da yer almayacağının altını çizdi.Mutanoğlu, AA'nın Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere 13 dilde yayın yaptığını, dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını dile getirdi.AA'nın Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Asya Pasifik başta olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösterdiğini anlatan Mutanoğlu, AA'nın sadece yerel veya ulusal düzeyde değil, küresel çapta bir ajans olduğuna dikkati çekti.Mutanoğlu, AA tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards" hakkında da bilgi vererek, yarışmaya dünya çapında birçok fotoğrafçının katıldığını söyledi.Konuşmasında AA'nın savaş muhabirliği eğitimine de değinen Mutanoğlu, söz konusu eğitimin uluslararası nitelik taşıdığını vurguladı. Mutanoğlu, AA'nın savaş muhabirliği eğitimi sertifikası olmayan gazetecileri sıcak bölgelere göndermediğini vurguladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı nezdinde Kitle İletişim Araçlarına Devlet Desteği Fonu (KİVDF) Başkanı Vügar Seferli, heyette yer alanları tek tek tanıtarak, gösterilen sıcak karşılama için Mutanoğlu'na teşekkür etti.Seferli, daha önce de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Türkiye ile Azerbaycan medya sektörleri arasındaki alakanın güçlendirilmesi için Türkiye-Azerbaycan medya platformunun oluşturulması konusuyla ilgileniyoruz." dedi.Seferli, AA'nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.TRT AVAZ 

2018'de 40 Milyon Turist Ağırlayan Türkiye “3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı”na Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Facebook sayfasına atifta bulunan GBNews'e göre, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) işbirliğinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı", 03-05 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecektir.Bu yılki teması "Herkesin Yararına" (For the benefit of all) olarak belirlenen Konferansa, aralarında birçok ülkenin Kültür ve Turizm Bakanlarının yanı sıra, dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen profesyonellerinin yer alacağı çok sayıda davetlinin katılması beklenmektedir.Golden Bridge News

Rusya Federasyonu Surgut Kentinde Havaalanına Azerbaycanlı jeolog Farman Salmanov'un adı verildi

GBNews’in edinmiş olduğu habere göre, Rusya'daki havalimanlarının isimleri için oylama sonuçları açıklandı. Azerbaycanlı jeolog Farman Salmanov oylamanın adaylarından biriydi. Bundan sonra Syrgut havalimanı, Farman Salmanov'un adını alacak.Rusya'da bir süredir ülkenin bazı havalimanlarına yeni isimler vermek için internette oy kullandığını belirtmek gerekir. Adaylar arasında iki Azerbeycanlı da vardı.Farman Gurban oglu Salmanov (1931-2007), 1961'de Batı Sibirya'nın Tyümen bölgesinde devasa petrol ve gaz yataklarını keşfeden ünlü bir Azerbaycanlı jeolog, Sosyalist İşçi Kahramanı'ydı.Golden Bridge News