2018 Dünya Dağ Forumu Bişkek’te yapılacak

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 23-26 Ekim tarihleri arasında 2018 Dünya Dağ Forumu düzenlenecek.

Çevre Koruma ve Orman Devlet Dairesi basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu etkinlik Çevre Koruma ve Orman Devlet Dairesi, Ağa Han Vakfı, Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından organize ediliyor.

Forumun amacı, dağ bölgelerinin müreffeh geleceği için bir senaryo geliştirmek ve bu amaca ulaşmak için olası yolları ve yönleri tanımlamaktır.

Dağlar, dünya nüfusunun % 13'üne ev sahipliği yapıyor ve Dünya'nın toprağının beşte birini kapsıyor. Dağ bölgeleri, önemli ekosistem hizmetlerinin sağlayıcıları olarak da hizmet vermektedir. Küresel “su kuleleri” olarak dağlar, hem dağlık bölgelerde hem de ovalardaki geniş alanlarda dünyanın her yerinden insanlara tatlı su sağlar.

Buna ek, dağlar gezegenin en büyük nehirlerine neden olur ve dünya nüfusunun % 40'ı tüketim, sulama ve enerji üretimi için dağ suyuna bağlıdır. Dağ manzaraları çeşitliliği ve benzersizliğiyle hayretler içinde, nesli tükenmekte olan endemik türler de dahil olmak üzere “biyoçeşitliliğin sıcak noktaları” oluştururlar. Bu biyoçeşitlilik, birçok temel gıda ürününün genetik kökeni de dahil olmak üzere, insanlığın bağlı olduğu ekosistem hizmetlerinin çoğunun temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, dağlar dünyanın orman alanlarının % 28'ine ev sahipliği yapmaktadır.

Dağların dünya topluluğuna muazzam faydalar getirmesine ve aynı zamanda büyük bir baskı altında olmasına rağmen, uluslararası siyasi arenada dağ bölgelerinin sesi yeterince güçlü değildir. Ayrıca, dağ konusundaki kararlar dağlık bölgelerden kendileri ve yerel perspektifler dikkate alınmaksızın uzaklaştırılmaktadır.

Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'da benzer dağ forumları düzenledikten sonra, 2018 Dünya Dağ Forumu, nelerin başarıldığına dair bir analiz yapmayı ve dağ bölgelerinin müreffeh geleceğine etkili senaryolar ve gelişim yolları tanımlamayı amaçlamaktadır.

2018 Dünya Dağ Forumu, sürdürülebilir dağ gelişimi için mevcut uluslararası süreçlere katkıda bulunacak ve gündemdeki konuların, çalışma ve tartışma için ilgili konularla formüle edileceği ana tematik konulara odaklanacaktır.

Bişkek'te düzenlenecek olan 2018 Dünya Dağ Forumu, sürdürülebilir dağ gelişimi için ulusal ve bölgesel önceliklerin dikkate alınacağı, ortaklıklar ve yeni çözümler arayışının geliştireceği bir platform haline gelecek.

Kabar.kg