Kazaklar Türkiye’de Türkler Kazakistan'da 90 Gün Vizesiz Kalabilir

Artık Kazak vatandaşları Türkiye’de vizesiz 90 gün kalabiliyor

Cumhurbaşkanlığın kararıyla, Kazak vatandaşlarının Türkiye’deö Türk vatandaşların da Kazakistan'da vizesiz kalış süresinin 90 güne çıkartıldığı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 327 NO’lu kararda:

“Kazakistan’ın Resmî ve Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşları ile Özbekistan ve Tacikistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, Her 180 Gün İçinde 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 90 Güne Çıkarıldığı” belirtildi.


http://www.kaztr.com/mobile/?page=haber&ID=98012