Kırgızistan'da 22 yılı kapsayan "2018-2040 Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Stratejisi" onaylandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "2018-2040 Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Stratejisi' olarak adlandırılan kararnameyi onayladı.


Ceenbekov, ülkenin kalkınma ortaklarını oluşturan diplomatlar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, kısa ve orta vadeli kalkınma eylem planını içeren 2018-2040 Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Stratejisi'ni onayladığını açıkladı.

Stratejinin ülkenin geleceği konusunda halkın ulusal birliğini yansıttığını vurgulayan Ceenbekov, "Strateji kabul edildi. Uygulamasına başlamanın zamanı geldi. Şimdi gerekli personel, yasal, mali, yönetim sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Stratejinin uygulanması için mali desteğe ihtiyaç vardır. Kırgızistan'ın kalkınma ortaklarına bu stratejinin hazırlanmasında verdiği destek ve öneriden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda, kısa vadeli eylem planında yargı ve ekonomi alanında yapılacaklar hakkında da bilgi veren Ceenbekov, şunları söyledi:

"Yargı sisteminde vatandaşların ve işletmelerin güvenini artırmak için, 2023 yılına kadar, mahkemelerin şeffaflığı ve hesap verebilirliği tam olarak uygulanacak. Yargıçların kararlarını tarafsız kılacak ve hükümetin yargı organına olan güvenini artıracak olan mahkeme duruşmalarının canlı yayınları başlatılacak. Bu yargı reformunun başarısı, sıradan vatandaşların, iş dünyasının ve ekonominin yanı sıra tüm ülkenin gelişimine etki edecektir."

Ceenbekov, 5 yıllık ekonomi eylem planında ise enerji, imalat, madencilik, hafif sanayi, tarım ve tarımsal ürünlerin işlenmesi ve turizm sektörlerin kilit önceliklerinden olacağını belirtti.

Halkın refahı ve ekonominin modernizasyonuna yönelik çabaların önemine işaret eden Ceenbekov, "Karar verdiğimiz stratejiyi istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi, iç büyüme potansiyelini teşvik etmeyi ve dış kaynakları kullanmayı istiyoruz." diye konuştu.

Stratejide yer alan projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için kalkınma ortaklarından gelen yardımları ayrı bir yapısal birim oluşturarak kullanmak istediklerini ifade eden Ceenbekov, gelecek yılın başında bağış toplantısının yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

TRT AVAZ