TRT’ye sesleniyorum ..! “KUTLU ZAFER BAKÜ” dizi olsun.

          YAZAR:AYNUR TALIBLI. TARİH VE MEDENİYET   ARAŞTIRMACISI.İSTANBUL 2019.    Türk'ün şanlı tarihine kanlarıyla zaferler yazan ,Türk İslam ülküsünü yüce tutan ,kalbindeki Allah aşkı ve vatan sevgisiyle düşmanı Türk'ün toprağında barındırmayan kahramanlarımız her zaman bizim gurur kaynağımız olmuşdur. Fatih Sultan Mehmet Han Gazi’ye atfedilen “Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın,Türk olmamak daha zordur, çünkü Türk ile savaşırsın.” sözleri aslında tarihimizin özetidir diyebiliriz.Tek Türk ulusudur ki,asla sömürgecilik ve faşistlik gibi bir kara lekeyi tarihinin sayfasına yazmamışdır.Türk'ün eli asla masumun kanına bulaşmamışdır.Bugün eğer tarihimizle gurur duyuyorsak bunu asil atalarımızın kalblerindeki Allah aşkına ve vatan sevgisine borcluyuz. İşte bu aşkın ve sevginin gücüyle atalarımız hain-yağı düşmanı yenmişlerdir.    Prof.dr Tufan Gündüz hocanın söylediği gibi " Türk beklenendir". Evet ,Türk tarih boyu her zaman umutla beklenmişdir. Türk zalimin zülümünden mağdurun,zorda olan ümmetin beklediğidir. Ne zaman ki,Türk'ün şanlı Tuğu,bayrağı bir semada süzülüyorsa orada huzur vardır demektir. Çünkü Türk vefalıdır,cefakeştir,mazlumun yanında ve zalimin karşısındadır. Azerbaycan Türkü şair Ahmet Cavat Kafkas Türk İslam ordusunun zaferine armağan etdiği "Çırpınırdın Kara deniz" şirinde Türk'ün vefasından şu dizelerinde bahs etmişdir:       Çırpınırdın Kara deniz, bakıp Türk'ün bayrağına!      «Ah!..» deyerdin, heç ölmezdim düşebilsem ayağına!         Ayrı düşmüş dost elinden, İller var ki, çarpar sinen!..        Vefalıdır geldi-giden, Yol ver Türk'ün bayrağına   Bu sözleri okuyunca sakın benim soyuma olan sevgimden aşırı abartdığımı düşünmeyiniz.Bu gerçeğin özü ve tarihin sayfalarında yaşanan ve yazılandır. Aslında bu makaleyi yazmamın bir sebebi vardır. Bu yakınlarda son bölümü yayınlanan İrak'da olsada gönülümüzden ırakda olmayan Kut'dakı Kutlu Türk zaferini bizlere anlatan TRT dizisi "Kutlu Zafer" ve ya ilk adıyla  "Mehmetçik Kut'ül Amare'ni" izlerken bu makaleyi yazmak kararını aldım. Öncelikle "Diriliş Ertuğrul'',"Kutlu Zafer" gibi tarihimizle ilgili böyle güzel diziler yapıp yayınlayan TRT'ye özellikle teşekkür ederim. Bu diziler sayesinde yeni nesil Türk gençliğinin tarihimize ilgisi artıyor,özünü tanıyor ve zaferlerimizle gurur duyuyorlar. Ben bu makalemde TRT'ye sesleniyor ve bir Azerbaycan'lı Oğuz Türk kızı olarak Azerbaycan Türkleri ve Anadolu Türklerinin ortak zaferi olan "Kutlu Zafer Bakü'' isimli bir dizi yapmalarını rica ediyorum.  Çünki 1918 yılında kazanılan bu şanlı zaferin dünyada geniş kütleler tarafından duyulması , kadim Türk şehri Bakü' yü Türk yurdu Azerbaycan'dan koparmaya çalışan düşmandan kurtuluşunun ve Kafkas Türk İslam Ordusu'nun kahramanlığının anlatılması bakımından böyle bir dizinin yapılması önemlidir ,gereklidir. Bugün 1990 yılında Türk şehri Bakü'nün ikinci defa düşmandan kurtuluşu uğrunda şehit olmuş Azerbaycan Türkü kandaşlarıyla, candaşlarıyla Bakü' nün koynunda aynı şehitlikde yatan Kafkas Türk İslam ordusunun bireyleri Anadolu Türkü er oğlu er kandaşlarımızın,soydaşlarımızın desteği ve yardımıyla kazandığımız bu zafer çok önemli ve değerlidir. Bu şanlı zafer Azerbaycan Türkleriyle , Türkiye-Anadolu Türklerinin kardeşliğinin en güzel örneği en güçlü kanıtıdır. Eğer bu şanlı Ordu Bakü'ye desteğe gelmeseydi olanları Azerbaycan Türk'ü şairimiz Ahmet Cavat şu dizelerinde çok güzel anlatıyor: Şu karşıki duman çıkan bacadan  Sen gelmeden iniltilər çıkardı. Gecikseydin mazlumların feryadı Yeri, göğü, kainatı yakardı!  Ortak Türk Tarihimiz için bu kadar önemli kutlu zaferin vefa dolu kardeşlik destanının "Kutlu Zafer Bakü" isimli bir TRT dizisinde konu edilmesi ve yayınlanmasının çok gerekli olduğunu düşünüyor ve rica ediyoruz.P.S. Hər zaman öz məsləhətləri və dəyərli bilgiləri ilə dəstək olan Türk komutan İshak Çelik bəyə təşəkkürümü bildirirəm!

Bir millət, iki dövlət” olmanın BARİZ NÜMUNƏSİ – Türklərin düşmənə qarşı savaşı…

(Qafqaz Türk İslam Ordusunu sayqı və sevgiylə anırıq)Türk milləti tarixən öz ədaləti ilə, məzlumun yanında və zalıma qarşı olması ilə yadda qalıb. Türk dünyaya nizam vermək üçün gəlmişdir və hər zaman öz soyuna sahib çıxdığı da bəllidir…Sizlərə çəkinmədən bildirə bilərəm ki, TÜRK MİLLƏTİNƏ MƏNSUB OLDUĞUM üçün Yaradana şükürlər edirəm. Bəziləri bəlkə də bu ifadəni tam anlamaya və ya mənim ayrı-seçkilik etdiyimi düşünə bilər. Əsla belə deyil, bir Türk qızı olaraq heç bir zaman digər etnik  azınlıqları ötəkiləşdirmədim.Tarix boyu bizlər və atalarımız torpaqlarımızdakı qeyri-millətlərə qarşı xoşgörülü olmuşuq, onlarla çörəyimizi bölmüş və onlara ədalətlə hökm etmişik. Türklər heç bir zamana dövlət qurduqları yeni torpaqlarda yaşayan əski xalqlarin dilinə və dininə yasaq qoymadığı kimi, onlara təyziq də etməmişdir.  Hətta o xalqların təhlükəsizliklərini qorumağı boyunlarının borcu bilmişlərdir. Çünki biz Türklərin törəsi ədalət üzərində qurulmuşdur.Amma təəssüf ki, bizlərin  ədalətli və xoşgörülü siyasətinin qarşılığı çox yaxşı nəticə vermədi. Bunun ən gözdə örnəyi erməni quldurlarıdır. Onlara torpağımızda  özgürcə yaşama haqqı versək də, hər fürsətdə bizlərə qarşı xainlik etmişlərdir. Əgər işğalçı və sömürgəçi siyasətin xasını görmək istəyirsinizsə, rusların və avropalıların tarixinə diqqətlə nəzər yetirsəniz, kifayət edəcəkdir. Belə ki, ƏN YAXIN TARİXDƏ TÜRK YURDU AZƏRBAYCANI İŞĞAL EDƏN RUSLARIN İLK İŞİ BİZ TÜRKLƏRİN DİLİNİ VƏ DİNİNİ YASAQLAMAQ OLMUŞDUR.Mən Türklüyün yaradandan əvəzsiz bir hədiyyə olduğunu qeyd etərkən də, əsla art niyyət, qərəzli bir düşüncə bəsləmirəm. Sadəcə Türklüyün nə qədər dəyərli olduğunu anlayır və bu bilinclə yaşamağımız gərəkdiyinin önəmli olduğunu bilirəm. ATALARIMIZ, DƏDƏLƏRİMİZİN ASİL QANI VƏ QƏHRƏMANLIĞI BİZ TÜRKLƏRƏ ÖRNƏKDİR. Düşmənlərimiz hər zaman bu həqiqəti bilir və bu səbəbdən bizə düşmanlıq edirlər. Bu gərçəyi  Türk dünyasının önəmli düşünürlərindən və öndərlərindən, Azərbaycanın mərhum dövlət başçısı Əbulfəz Elçibəy sözləri ilə daha doğru əks etdirmişdir: "Sən Türk olduğunu untsan da düşmən əsla unutmaz". Tarixə nəzər saldığımızda bu sözlərin nə qədər həqiqət olduğunu görürük. Özəlliklə ruslar, farslar, ingilislər və ermənilər biz türklərə qarşı hər zaman nifrət bəsləmişlərdir. Torpağımızın bütünlüyünə göz dikmişlərdir. Bu gün dünya siyasətinin gərəyi olaraq bizlər farslara və ruslara qarşı "gülərüz" siyasət həyata keçirsək də, amma heç bir zaman bizə qarşı etdikləri düşmənçiliyi unutmuruq. Biz unutsaq da, tarix unutmaz. Çünki Azərbaycan Türklərinin  tarixi və şəhidlərimizin qanı bu gerçəkləri daşa həkk edər kimi yazmışdır.Tariximizin ən önəmli səhifələrindən birinə də Osmalı Türkləri ilə Azərbaycan Türklərinin ortaq qələbəsi həkk olunmuşdur.Bu məqaləmdə tariximizin qürür mənbəyi olan Oğuz Türk yurdu Bakının fatehi Nuru paşadan və Qafqaz Türk İslam Ordusundan bəhs edəcəyəm. Bakının düşməndən azad olmasının 99-cu ildönümünü bu yaxınlarda qeyd etdik. Bu münasibətlə Nuru paşanı ve Qafqaz Türk İslam ordusunu sayqı, sevgi və minnətlə anırıq.Bakı - küləklər şəhəri, gözəl Türk yurdudur. Tarixin bütün dönəmlərində düşmənə "yağlı tikə" kimi görünmüşdür. Təbii, bunun əsas səbəbi doğal zənginlikləri olan nefti və təbii qazıdır. Sizlərə də məlumdur ki, Azərbaycanımızın təbii sərvətləri daima rusların, farsaların və avropalıların iştahasını qabartmışdır. Bununla bərabər Bakı və bütünlükdə vətənimiz Azərbaycan hərbi-stateji və iqtisadi cəhətdən də önəm kəsb edib və bu müasir dönəmdə də eyni dərəcədə öz önəmini qoruyur. Başqa bir deyilmə desək, Azərbaycanımızın  və Bakımızın təbii sərvətləri və coğrafi mövqeyindən gələn özəllikləri səbəbi ilə başı tarix boyu bəlalı olmuşdur.XX yüzilin ilk yarısında 3 qitəyə hökm etmiş Osmanlı Türk imperatorluğu  parçalanmanın eşiyində idi. I Dünya Savaşı  başlamış və Osmanlı Türk dövləti 10 cəbhədə savaşırdı. Ümumilikdə dünyada vəziyyət heç də sabit deyildi. Dünyada baş verən hadisələr Qafqazalara da təsir etmişdi. 1917-ci ildə Çarlıq Rusiyası devrildi və idarə Bolşeviklərin əlinə keçdi. Boşeviklərin verdiyi vədə görə, bir çox millətlər kimi Azərbaycan Türkləri, gürcülər və hətta bir coğrafiyası olmayan ermənilərdə belə, müstəqil cumhuriyyət qurmaq və müstəqillik ab-havası yüksəlməyə başladı. Çünki Bolşeviklər hakimiyyətə gəlmədən öncə xalqların öz qədərlərinin öz əllərində olacağını vəd etmişdi. Ancaq heç də gözlənilən kimi olmadı. Bolşeviklər  devrimdən sonra verdikləri sözləri unutdular və gözlənilənin əksinə, daha qəti siyasət həyata keçirildi. Anadolu Türklərinin gözəl bir deyimi var: "Gələn gedəni aratır". Bu deyim "yeni gələn əvvəlkindən də betər olar" mənasında söylənir və tam da Çarlıq Rusiyasi ilə Bolşeviklərin siyasətinin müqayisəsinə uyğun deyimdir.Çarı devirən Bolşeviklərin əmri ilə “Qızıl Ordu” bütünlükdə Qafqazı siyasi və idari baxımdan daha ciddi bir şəkildə  Moskovaya  bağladı. Qafqazlarda hər keçən gün Bolşevik  təziqləri daha çox hiss olunurdu. Azərbaycanda vəziyyət digər Qafqaz ölkələrinə görə fərqli idi. Səbəbi, öncədən də qeyd etdiyimiz  kimi, zəngin neft və təbii qaz qaynaqlarına sahib olması idi. Ümumilikdə Qafqazla əlaqədar hər planın mərkəzində zəngin təbbi sərvətlərə malik olan Türk Yurdu Azərbaycan vardı. Bütün bu səbəblərdən qaynaqlanaraq, bölgədə tam bir qarışıqlıq hakim idi. Bir tərəfdən Bolşevik Rusiyası sömürgəçi siyasətini həyata keçirməyə, digər tərəfdən Avropa ölkləri Azərbaycan neftindən pay almağa çalışırdı.Bütün bu xarici təsirlərə bir də daxildə olan hadisələr qarışdı və Azərbaycanı  yorğun hala gətirdi. Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindən birinə  bəhs etdiyimiz  dönəmdə baş verən soyqırımı həkk olunuşdur.1918-ci ilin martın ayının sonlarında rus və erməni dəstələri Bakı və ətrafında qətliamlar törətməyə başlamışdı. Vətənimiz Azərbaycan qan ağlayırdı. Bir tərəfdə ağır silahlara sahib bolşevik rus ordusu və onun dəstəklədiyi ,,böyük ermənistan,, qurmaq xəyalında olan erməni çetələri və bu işğalçılara dəstək olaraq gələn ingilis ordusu, digər tərəfdə isə savunmasız, silahsız Azərbaycan Türkləri. Moskvanın silahlandırdığı erməni quldurları daş üzərində daş qoymadı, Türk və müsəlman əhaliyə qarşı terror törətməyə başladılar. Qadın, uşaq, yaşlı ayırd etmədən on minlərlə soydaşımızı qılıncdan keçirdilər və güllələdilər.Məqsəd çox açıq idi, bölgədən Türk-müsəlman toplumunu  təmizləmək. Daha dəqiq desək, Türkü Türkün öz coğrafiyasından silmək. 28-31 mart günləri arasında təkcə Bakıda 17 min günahsız sivil qətl edilmişdi. O günləri Bakıdakı İngilis səfiri, xəfiyyəsi Mac Donel  "Şəhərdə cəsədlərdən başqa demək olar ki, müsəlman qalmamışdı" sözləri ilə ifadə etmişdi. Xüsusilə qeyd etməliyik ki, qətliam sadəcə Bakıda törədilmədi. Şamaxı və Quba başda olmaq üzrə, Azərbaycanın bir çox şəhərində sivil və silahsız insanlar qətl edildi.  Strateji baxımdan  çox önəmli yerdə olan Şamaxı Bakıya sadəcə 110 km məsafədədir. Bu şəhərdə qətl edilənlərin sayı 8 min olaraq ifadə edilir.Sizlərə də məlum olduğu kimi, bütün dinlərdə ibədətxanalar müqəddəs olaraq hesab edilir. İnsani dəyərlərə önəm verən insanlar işğal etdikləri torpaqlarda ibadətxanalara, kitabxanalara toxunmazlar, amma insanlıqdan nəsibini almayan ermənilər və onların dəstəkləyicisi olan bolşevik rus ordusu ibadətxanaları və kitabxanaları belə yandırıb məhv etmişdir…Haşiyə: SİZİN DİQQƏTİNİZİ TARİXDƏ TÜRKLƏR TƏRƏFİNDƏN  YÖNƏTİLƏN TORPAQLARDAKI FƏRQLİ DİNLƏRİN İBADƏTXANALARINA YÖNƏLTMƏK İSTƏRDİM. Çünki Türklər əsla digər etniklərin dinlərinə, ibadətxanalarına və mədəni önəmi olan əsərlərinə qarşı hörmətsizlik etməmişlərdir. Bu gün İstanbula səfər etdiyinizdə bunu açıq-aydın görə bilərsiniz. Eynən Bakıda da kilsələrə və müsəvilərin ibadətxanalarına nəzər yetirməniz kifayət edəcəkdir. Amma bunun tam əksini bütünlükdə Avropada görə bilərsiniz. Hətta üzdən iraq qonuşalarımız ermənilərdə də bunun açıq nümunələri vardır. İşğal etdikləri Azərbaycan Türk torpağlarındakı bütün məscidləri xarabalığa çevirmiş, saygısızca yandırmışlardır.O dönəm Şamaxıda da eynən belə etdilər. Silahsız və günahsiz  Azərbaycan Türkləri Şamaxıda yerləşən məscidə ermənilərin toxunmayacağını düşünürdülər. Ancaq heç də düşünülən kimi olmadı və minlərcə TÜRK məsciddə yandırılaraq vəhşicəsinə qətl edildi. Eyni ilin iyul ayında qurulan Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri də yaşanan qətliamı gözlər önünə sərmişdir.  Bəhs edilən komissiyanın üzvü albay-polkovnik (rusça) Andrey Fomiç Novatskinin raporunda bele qeyd edilir: "Şamaxı qətliamına öndərlik edən quldur dəstəsinin rəisi  S.Lalayevin əmri ilə ilk sırada yaşlılar, qadın və uşaqlar qətl ediləcək, küçələrdəki müsəlmanlar öldürüləcək, məscidlər yandırılacaqdır. Çox sayda uşaq və qadın məsciddə gizlənmişdi. Zənn edirdilər ki, məscidin hörmətli mollası Axund Molla Cəfərə ermənilər toxunmazlar. Ermənilər məscidə girərək Axundun gözlərini oydular, dilini, burnunu  və qulaqlarını kəsdilər, sonra isə güllələdilər. Axundun evində və məsciddə gizlənmiş olan bütün qadın və körpələri qətl etdilər. Şamaxıda erməni dəstələri toplam 58 kəndi, 8 min Azərbaycan Türkünü qətl etdilər”.Qubada törədilən qətliamın da nəticələri ağır oldu.  Qubada 122 kənd, 26 məscid və onlarca məktəb yerlə bir edildi.  Çoxu qadın, uşaq və yaşlı olmqla, 16 min Azərbaycan Türkü qətl edildi. Bu acımasız qətliamın izlərini silmək  üçün şəhid  edilmiş minlərcə insanın cəsədi toplu məzarlara gömüldü.Sonradan Qubada ermənilər tərəfindən qətl edilən insanların xatirəsinə abidə ucaldıldı. Bu abidənin divarlarında  erməni vəhşiliklərini açıq-aydın göstərən təsvirlər əks edilmişdir. Həqiqətən bu təsvirlər də əks olunana mənzərələr (vəhşiliklər) insanın qanını donduruacaq dərəcədə vəhşət doludur.Bütün bu qətllərdən və zülmdən qaynaqlanaraq Azərbaycan Türk yurdunun gücü tükənmək dərəcəsinə gəlmişdi.  Amma Azərbaycan Türkləri ümidsiz deyildi. Erməni-rus quldurlarının gözü isə Türk qanına doymurdu.  Türk qanına doymayan düşman Anadolu Türklərinə qarşı etdiyi vəhşiliyi eynilə Azərbaycan Türklərinə qarşıda törədirdi. Hal belə olunca Azərbaycanın öndə gələn aydınları qərar verdilər ki, qardaşdan yardım istəsinlər. Osmanlı Türk İpmeratorluğundan yardım istəmək məqsədilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi  ilə bir heyət İstanbula səfər etdi. Ənvər paşa və Sultan Mehmet Reşat xanla görüşdülər. Ancaq vəziyyət hər zaman olduğundan daha çətin idi. Osmanlı Türk dövlətinin Qafqaza ordu  göndərməsi sadəcə ruslara deyil, ermənilərə, ingilislərə qarşı da savaşması demək idi. Ayrıca I Dünya Savaşında Osmanlı dövlətinin "müttəfiqi" Almanya da Türklərin  Qafqazda güclənməsini istəmirdi. Yəni Osmanlı dövləti qardaş Azərbaycan yardım etməklə dünyanın "siyasi gücləri"nin istəklərinə qarşı çıxmış olacaqdı. Osmanlı Türk dövləti bu şərtlər altında belə Azərbaycan Türkü qardaşlarına gərəkən yardımı etmək qərarına gəldi. Avropalıların və rusların deyimi ilə "xəstə adam" - Osmanlı Türk İmperatorluğu bu yardım istəyini qarşılıqsız buraxmadı.Sizlərə bildirmək istərdim ki, rusların xüsusilə imperator I Nikolay tərəfindən ard-arda gələn savaşlar nəticəsində topraq itirən və Avropanın mali nəzarətinə keçmiş olan Osmanlı İmperatorluğuna "xəstə adam" adı verilmişdi.  Nikolayın  Sankt-Peterburqda 9 yanvar 1853-cü il tarixində dilə gətirdiyi deyim belə idi: "Qollarımız arasında xəstə, ağır xəstə bir adam var". Sonradan bu uydurulmuş "xəstə adam" adına 12 may, 1860-ci ildə "The New  York Times " tərəfindən "avropanın" hissəsi əlavə edilərək "avropanın xəstə adamı" şəklində yayılmışdır.  Maraqlısı budur ki, "xəstə adam" deyiminin sahibi, Çar I. Nikolay Kırım Savaşı sırasında öldü, yenə bu savaşda Osmanlını "xəstə adam "olaraq dəyərləndirən Rusiya Osmanlıya yenildi. Həm də  öncədən qeyd etdiyimiz kimi, Çarın Rus İmparatorluğu "xəstə adam" dediyi Osmanlıdan öncə, 1917-ci ilə çökdü. I Dünya Savaşında da müttəfiqlər Osmanlını ağıllarınca kiçiltmək üçün "boğazın xəstə adamı" deməyə davam etmişlərdir.  Beləliklə Azərbaycan Türklərinin yardım istəyini tərəddüt etmədən qəbul edən Osmanlı Türk dövləti Azərbaycanımızı düşmən işğalından qurtarması üçün Qafqaz İslam Ordusunu görəvləndirdi…(Davamı var)YAZAR :AYNUR TALIBLI .TARİH VE MEDENİYET ARAŞTIRMACISI. İSTANBUL2018İstifadə edilən mənbələr: 1. TRT . KAFKAS İSLAM ORDUSU.belgesel,muhbir Emrah Timurçin Yazıcı. 2. BAKÜ’NÜN KURTARILMASI UĞRUNA TÜRK DİPLOMASİSİNİN MÜCADELESİ: 1918 YILI. Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan. B Avrasya Dosyas›, Azerbaycan Özel, ‹lkbahar 2001, Cilt: 7, Say›: 1, s. 18 3.  Kafkas İslam Ordusu-Bakü. TRT.AVAZ  15 EYLÜL 2015. 4. Hasan Tahsin Fendoğlu (2002). "Osmanlı-Amerika ilişkileri, 1786-1929". Beyan. ss. s. 238. 5.  Austria in Extremis (İngilizce). The New York Times. 12 Mayıs 1860. Erişim tarihi: 13 Kasım. 6.  " Osmanlı'ya " hasata adam" sıfatını kim takmıştı? '' isimli makaleden   Sedat Uyar / dünyabülteni7.   "Modernization of Turkey" (İngilizce). The American Forum for Global Education. 27 Mayıs 2015                    tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım.8.  Ali Osman Öztürk (2000). "Alman oryantalizmi". Vadi Yayınları. ss. s. 74.73..9. TRT . KAFKAS İSLAM ORDUSU.belgesel,muhbir Emrah Timurçin Yazıcı. P.S. Hə zaman öz məsləhətləri və dəyərli bilgiləri ilə dəstək olan Türk komutan İshak Çelik bəyə təşəkkürümü bildirirəm!

Sosyal medyanın önemi...

Necdet Buluz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda eski tarz propaganda faaliyetleri yerine sosyal medyanın kullanılacağını söyleyerek yeni bir sayfa açmış bulunuyor. Günümüzde sosyal medya hayatımızın her noktasına girmeye başladı. Zamanla yarışta, sosyal medyanın önemi zaten tartışılmaz. Kaldı ki, seçim çalışmaları sırasında daha önce başlatılan propagandalarda hem parasal, hem çevre kirliliği hem zaman kaybı nedeni ile siyasilerin yüzünü sosyal medyaya dönemeye başlamaları da yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne çıkıyor.Ak Parti’nin seçim kampanyasının sosyal medyaya taşınma kararının diğer siyasi partileri de aynı noktaya çekecektir.Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın propaganda çalışmalarında neden sosyal medyaya yüzlerini döndüklerini açıklayan açıklamasına göz atalım:“Çok eskilerden beri yerleşmiş seçim kampanyası anlayışı vardır. Şehirlerimizin caddeleri, sokakları her yeri parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili bir düzenleme yaptık. Kimse buna riayet etmiyor. Partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı güç gösterisi olarak devam ettik. Günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu artık çok ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri şehirlerimiz kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldi. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Parti teşkilatı ve seçim koordinasyon merkezilerinin olduğu yere bayraklar asılabilir, bunun dışına görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek, belirtilen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacak. Partilere ve adaylara çok ciddi, maddi ve manevi maliyet getiren, şehirlerimizi kağıda boğan israf kaleminden de kurtulmuş olacağız. Tasarrufu sadece devlette aramayalım, bu da tasarruf. Çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararı aldık. AK Parti her alanda olduğu gibi siyasetin dijital boyutunda da öncü bir partidir. Bunu da ispatlayacak.”Söz sosyal medyada açılmışken, konuyu biraz daha açalım:Dikkat edilecek olursa dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya önemli bir yer edinmeye başladı. İletişim Fakültelerinde sosyal medya dersleri verilmeye başlandı. Bir anda birçok kinin ulaşabileceği sosyal medya ağları kuruldu. Özellikle internet ortamında hizmet veren sosyal medya ağlarına olan ilginin de artmakta olduğunu görüyoruz. Sosyal yaşantımızda artık tartışılmaz bir yere gelen sosyal medya, aynı zamanda okurlarına hızlı, güvenilir ve tartışılmaz haber ve yorumların ulaştırılmasında da önemli bir ağ olarak görülüyor.Şunu görmekteyiz:Sosyal medya iyi kullanılabilirse her alanda çok daha etkili olabilir. Yerel seçimlerden önce siyasi propagandalarda da kullanılacak olan sosyal medyanın önemini seçim sonrası daha net görebileceğiz.Yaşamımızın vaz geçilmez noktası haline gelen internet kullanımı, hem bir ihtiyaç, hem de eğlence gereksinimini karşılıyor. Farklı sosyal uygulamaların da, ekstra bir kazanç sağladığını görmekteyiz. Birçok insanın geçimini sağladığı bir meslek olması da öneminin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi bu kitle araçlarının ortak özelliklerinden biri ücretsiz olarak sunulmasıdır. Olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğu gibi, bilinçli ve doğru kullanıldığı zaman faydalarının tartışmasız olduğunu da söyleyebiliriz.Şimdi başa dönelim:Seçim propagandaları büyük paralarla yapılıyor. Sonrasında çevre kirliliği yaşıyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyaya dönülmesi ile hem harcamalardan, hem de çevre kirliliğinden kurtulabileceğimizin altını çiziyor.Doğal reklamın en kolay şekli, günümüzde sosyal medya araçlarını etkili şekilde kullanmaktan geçiyor.  Aynı şekilde reklam giderlerinin büyük bir bölümü sosyal medya kullanımı ile azaltmak da mümkün. Özellikle gerçeklik içeren hikâye tarzı reklamlar sosyal medya araçlarında oldukça ilgi görüyor. Yapılan bir araştırmaya göre Küçük işletmelerin % 78’i yeni müşterileri çekmek amacıyla sosyal medyayı kullanıyor. Ayrıca, müşterilerin % 33’ü, sosyal medyayı yeni marka ürün ve hizmetlerini nasıl tanımladıklarını belirledi.Bir başka yazımızda sosyal medya ile ilgili daha kapsamlı bir yazıyı sizlerle buluşturacağız.necdetbuluz@gmail.comwww.facebook.com/necdet.buluz  

Azerbaycanlı heyetten AA'ya ziyaret

Azerbaycanlı milletvekili, genel yayın yönetmeni ve basın meslek kuruluşları başkanlarından oluşan heyet, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu. Azerbaycan heyeti, AA’nın servislerini ziyaret etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı program kapsamında mesleki çalışmalar ve temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Azerbaycanlı milletvekili, genel yayın yönetmeni ve basın meslek kuruluşları başkanlarından oluşan heyet, AA'yı ziyaret etti.Heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu kabul etti.AA'nın, Anadolu'nun kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla TBMM'nin açılışından 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Mutanoğlu, heyete ajansın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi."AA ve TRT, Türkiye'nin görüşünü yansıtması açısından en doğru kanallardır, önemli bir kaynaktır." diye konuşan Mutanoğlu, bir haber doğru değilse AA'da yer almayacağının altını çizdi.Mutanoğlu, AA'nın Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere 13 dilde yayın yaptığını, dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını dile getirdi.AA'nın Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Asya Pasifik başta olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösterdiğini anlatan Mutanoğlu, AA'nın sadece yerel veya ulusal düzeyde değil, küresel çapta bir ajans olduğuna dikkati çekti.Mutanoğlu, AA tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards" hakkında da bilgi vererek, yarışmaya dünya çapında birçok fotoğrafçının katıldığını söyledi.Konuşmasında AA'nın savaş muhabirliği eğitimine de değinen Mutanoğlu, söz konusu eğitimin uluslararası nitelik taşıdığını vurguladı. Mutanoğlu, AA'nın savaş muhabirliği eğitimi sertifikası olmayan gazetecileri sıcak bölgelere göndermediğini vurguladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı nezdinde Kitle İletişim Araçlarına Devlet Desteği Fonu (KİVDF) Başkanı Vügar Seferli, heyette yer alanları tek tek tanıtarak, gösterilen sıcak karşılama için Mutanoğlu'na teşekkür etti.Seferli, daha önce de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Türkiye ile Azerbaycan medya sektörleri arasındaki alakanın güçlendirilmesi için Türkiye-Azerbaycan medya platformunun oluşturulması konusuyla ilgileniyoruz." dedi.Seferli, AA'nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.TRT AVAZ 

Kazak-Kırgız yapımı "Ayka" filmi Almanya'da ödüle layık görüldü

Cottbus Film Festivali'nde Kırgız bir kadının hayatını anlatan "Ayka" filmi Grand Prix ödülünü kazandı.Kazakistanlı Sergey Dvorsov’un yönettiği Kırgızistanlı göçmen kadının hayatını anlatan “Ayka” adlı film Almanya’da düzenlenen 28. Uluslararası Film Festivali’nde Grand Prix kazandı.Kabar Ajansı'nın aktardığına göre Alman şehri Cottbus'da düzenlenen film festivalinde 40 ülkeden 190 film ana ödül için yarıştı. “Ayka” adlı film, Kırgızistanlı Ayka isimli Kırgız göçmenin hayatını anlatıyor. Ekmeğinin peşinde olan Ayka para kazanmak için sokaklarda dolaşıyor. Kayıt olmaksızın, yozlaşmış polis memurları ve kurnaz vatandaşların avı olma riski altında olur. İstenmeyen bir gebeliğin ardından bebeği doğumevinde bırakır. Ama zamanla, anne duyguları güçlenir ve göçmen kız Ayka terkedilmiş bir oğlu için çaresiz bir araştırma başlatır.Baş rolde oynayan oyuncu, Kazakistanlı Samal Yeslyamova, Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü.91'inci Oscar'da Kazakistan'ın “Ayka” adlı filmi “En İyi Yabancı Film” kategorisine aday gösterildi.QHA

Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 55.Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevine seçildi.Asya –Pasifik Yayın Birliği ABU’nun Genel Kurulu yapıldı.ABU Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, ABU Başkan Yardımcısı seçildi.Bu yıl Aşkabat’da 55’incisi yapılan ABU Genel Kurulu ve bağlı toplantıları sonuçlandı.Yönetim Kurulundaki beş ülkenin yeniden seçilmesi için yapılan oylamalarda Türkiye yönetim kuruluna yeniden seçildi. Japonya Radyo ve Televizyon kurumu Başkanı’nın  ABU Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle boş kalan Başkan yardımcılığına TRT Genel müdürü İbrahim Eren seçildi.Seçim sonrası yeni görevi nedeniyle İbrahim Eren bir teşekkür konuşması yaptı.Bugün akşam ABU başkanlığına seçilen Japonya Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı’nın verecği resepsiyonla  55. Asya –Pasifik Genel kurulu sona erecekTRT AVAZ 

ABU Genel Kurulu: Aşkabat medya sektörünün geleceğini ele alınıyor

55. Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Kurulu toplantısı, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta başladı. 5 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Genel Kurul çalışmalarına, 47 ülkeden 350’in üzerinde yabancı delege katılıyor. Genel Kurul çalışmalarına Asya ve Pasifik bölgesinde dev televizyon ve basın kuruluşlarının temsilcileri katılarak, medya sektörünün geleceğini masaya yatıyor.Yıldız otelinde Genel Kurul çalışmaları resmen başladı. Otelin girişinde Türkmenistan Televizyonu, TRT ve birçok yayın kuruluşu sergi için stant açtı. Ayrıca, yurtdışından gelen yabancı heyete Türkmenistan’ın tekstil sektöründeki başarıları anlatan sergi standı yer aldı.Bu Forum, geniş bir yelpazedeki deneyimi paylaşmayı hedeflemektedir: ortak yaratıcı projeler alanında işbirliği ve fikirler için yeni öneriler değerlendirilecek. Kitle iletişim araçlarındaki modern teknolojiler ele alınacak.Asya-Pasifik ülkeleri, yüksek düzeyde dijital yayın sağlayan yüksek teknolojik potansiyele sahiptir. Dijital ortam medya endüstrisi için büyük fırsatlar sunuyor.İlk gün otelin konferans salonlarında spor yayınları, radyo yayınları, planlama ve strateji, teknik komisyonun da yer aldığı çalışma gruplarının toplantıları gerçekleştirildi. Çalışma gruplarının toplantılarına ABU Genel Sekreteri Cavad Mottagi katıldı.55.ABU Genel Kurul toplantısı 4 Ekim günü yapılacak. Genel Kurul’da 2018 yılı faaliyetleri değerlendirilecek ve geleceğe yönelik hedefler belirlenecek.Ayrıca, 55.Abu Genel Kurul çalışmaları kapsamında 7.ABU Müzik Festivali düzenlenecek. Festivalde Asya ülkelerinden gelen şarkıcılar sahne alacak. Festival 20 ülkeden canlı yayınlanacak.Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 1964 yılında kuruldu. 73 ülkeden 279 televizyon ve radyo kuruluşları barından bu birlik, çeşitli düzeydeki haberleri ve programları 3 milyar izleyiciye ulaştırmaktadır. Türkmenistan, 2012 yılında bu birliğe üye oldu.http://www.atavatan-turkmenistan.com/

MHP'nin yayın organı TÜRKGÜN'ün ilk sayısı çıktı

GBNews’in edinmiş olduğu bilgiye göre, MHP’lilerin yeni yayın organı Türkgün Gazetesi'nin ilk sayısı bugün çıktı.MHP'nin resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkgün'ü okuduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaştı.Hayırlı uğurlu olsun!

IV Hazar Medya Forumu

Rusya’nın Astrakhan kentinde düzenlenen IV Hazar Medya Forumu’na  Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve ilk defa Özbekistan'da katıldı.19-20 Eylül günlerinde düzenlenen medya forumu çerçevesinde, Hazar ülkeleri arasında medya  işbirliğinin geliştirilmesi eğilimlerinin tartışıldığı seminerler yapıldı.Hazar Medya Forumu’ndaki çalıştayda, kazanılan deneyimlerin paylaşılması, ileri teknolojilerin kullanımı ve ortak projelerin uygulanması,  daha kaliteli bir haberleşme ağının yaratılmasının yanı sıra profesyonellik ve yaratıcı süreçlerin teşvik edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Türk xalqları arasında əlaqələrin gücləndirilməsi müzakirə edilib

Bu gün Mətbuat Şurasında türk dünyasından olan bir qrup şair və yazıçı ilə görüş keçirilib. Modern.az-ın məlumatına görə, görüşdə vurğulanıb ki, Azərbaycanın türk dövlətləri ilə əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Bu prosesdə Azərbaycan dövlətinin rolu böyükdür. Ancaq ayrı-ayrı ictimai təşkilatlar da mövcud istiqamətdə kifayət qədər mühüm tədbirlər reallaşdırmaqdadır.Türk xalqları və toplumları arasında əlaqələrin daim güclənməsinə ehtiyacın olduğunu qeyd edən Mətbuat Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Əflatun Amaşov bildirib ki, bu prosesdə şairlər, yazıçılar və jurnalistlər son dərəcə mühüm rol oynayırlar. Onlar qloballaşan dünyada türk varlığını aktual saxlayan peşə sahibləri, ziyalılardır.Görüşdə digər çıxış edənlər də türk dünyasının konsolidasiyası ilə bağlı görülən işlərin vacibliyini əsaslandırıblar. Görüşdə bu mövzu ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Məsləhət Şurasının başqanı Əkbər Qoşalı Birliyin layihəsi çərçivəsində görülən işlər barədə məlumat verərək bildirib ki, qonaqlar ölkəmizdə səfərləri çərçivəsində kifayət qədər məhsuldar görüşlər keçiriblər.

Nazarbayev Hakkında Belgesel Yayınlandı

Kazak lider Nazarbayev’in hayatı ve çalışmalarını konu eden bir belgesel yayınlandı.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’nın Televizyon ve Radyo Kompleksi, cumhurbaşkanı Nazarbayev’in hayatı ve faaliyet yoluyla ilgili bir belgesel yayınladı.“Tarih Sınavında” adını taşıyan belgeselde, cumhurbaşkanı Nazarbayev’in çalışma hayatında yaşanan önemli tarihi olaylar işlenmektedir.Aynı zamanda, ülkenin geçmişi ve geleceğiyle ilgil Kazak liderin görüşlerine de yer verilmiştir.Filmde Nazarbayev’in bir cumhurbaşkanının sahip olması gereken vasıflar hakkında görüşlerini paylaşmaktadır. Filme şu kaynaktan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?time_continue=912&v=h52ipyt1Pp0Kaynak: kaztr.com 

Kazakistanda 2018 Asya Oyunları’ndan Yayın Yapılmayacak

2018 Asya Oyunları’nın Kazakistan’da yayınlanmayacağı bildirildi.Qazaqstan Televizyon ve Radyo Kurumu’nun başkanı Erlan Karin, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında, 2018 Asya Oyunlarının Kazakistan’da canlı olarak nakledilemeyeceğini, bu durumun ise yayın hakkının  çok pahalı olmasından kaynaklandığını belirtti.Buna rağman kurum tarafından bir çekim gurubunun gönderildiği aktarıldı.2018 Asya Oyunları’na Kazakistan’dan 440 sporcu katılmaktadır.Kaynak: kaztr.com