turk-konseyi

TÜRK KONSEYİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Türk Konseyi`nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye`dir. 

Türk Konseyi, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi ve GIZ ile ortaklaşa olarak 28 Ocak 2019 tarihinde Bakü`de Gümrük Geçişlerinin Kolaylaştırılması konusunda Bölgesel Çalıştay düzenlemiştir.

Türk Konseyi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi ve GIZ ortaklığında düzenlenen Gümrük Geçişlerinin Kolaylaştırılması Bölgesel Çalıştayı 28 Ocak 2019 tarihinde Bakü`de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye ve Gürcistan`ın gümrük yetkililerinin yanı sıra, sahadaki ulusal deneyimleri paylaşan ve bölgesel transit taşımacılığını kolaylaştırmak için mevcut araçların uygulanmasını tartışan ABADA ve TRACECA gibi çeşitli paydaşları bir araya getirmiştir. Çalıştay’ın açılış konuşmasını Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Yardımcısı Javad Gasimov yapmış, taraflara Gümrük Geçişlerinin Kolaylaştırılması Çalıştayını organize etmelerine katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Çalıştay’ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Koridorlarının kavşak noktalarındaki konumu ışığında Azerbaycan`ın geliştirdiği yeni transit konsepti çerçevesinde önemine dikkat çekmiştir. Avrupa yaklaşımının yanı sıra Gürcistan`ın sevkiyat ve bilgi alışverişini kolaylaştırma deneyiminin daha iyi anlaşılması için Türkiye deneyiminin önemini vurgulayan Gasimov, benzer sistemlerin uygulanmasının gelecekte Orta Asya ortakları ile mümkün olabileceğini vurgulamıştır. Başkan Yardımcısı Gasimov’un konuşmasını takiben Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov yaptığı açılış konuşmasında, bu önemli bölgesel çalıştaya ev sahipliği yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesine şükranlarını ifadeyle,  Türk Konseyi Sekretaryasının gümrük işlemlerini basitleştirmeye ve gümrükleme verimliliğini artırmaya odaklanan gümrük ve geçişleri kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlerini ve çalışmalarını vurgulamıştır.Genel Sekreter Yardımcısı, bugüne kadar düzenlenen Zirvelerde Türk Konseyi Devlet Başkanları tarafından Trans Hazar Koridoruna yapılan özel vurguyu yineleyerek, bu Çalıştayın ilgili bölgesel paydaşların ileriye dönük ve bölgesel gümrük geçişi ile ilgili politikaları geliştirmelerine vesile olmasını temenni etmiştir.Bir günlük Çalıştay sırasında düzenlenen dört oturumda; Avrupa Yeni Bilgisayarlı Transit Sisteminin (NCTS) uygulanması, TIR Sözleşmesi ve e-TIR projelerinin uygulanması, transit taşımacılığının gelişimi ve beklentilerinin yanısıra kamu-özel ortaklığı ve daha fazla işbirliği için olası yollar hakkında interaktif tartışmalar yapılmıştır.Proje Direktörü Ozge Pan, Çalıştayda Genel Sekreter Yardımcısı`na eşlik etmiştir.

Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı" düzenlendi.Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddeleri arasında bulunan 'Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun hayata geçirilmesini gönülden destekliyoruz" dedi.Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin geçmişten geleceğe uzanan bir kardeşlik zincirinin halkaları olduklarını belirterek, "Bizim kardeşliğimiz, sadece aynı dili konuşmaktan kaynaklanmıyor. Biz birlikte binlerce yıl boyunca ortak medeniyetler inşa ettik." dedi.Bin yıl önce toprak olan dedelere ve bin yıl sonra doğacak torunlara bir borçlarının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bu borcu bizden öncekiler gibi bir olarak, halkımız için 'gece uyumadan, gündüz oturmadan' çalışarak ödeyeceğiz. Ses bayrağımız Türkçenin altında birleşen bizler, bu beraberliğimizi aynı zamanda ekonomik, politik ve teknolojik iş birlikleriyle taçlandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.Kasapoğlu, Türk Konseyi ülkeleri gençlik ve spordan sorumlu bakanlarının üzerine düşen ciddi sorumlulukların olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bizim faaliyetlerimiz, beraberliğimizi istikbale taşıyacak genç nesilleri inşa etmek için gereklidir. Onlar, gelecekte birliğimizi daha kuvvetli bir kardeşliğe dönüştürecekler." diye konuştu.Türk Konseyine üye devletlerdeki gençler arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşim fırsatlarının geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, bu desteğin Türk Konseyinin çalışmalarına da ayrı bir değer katacağını dile getirdi.Kasapoğlu, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddeleri arasında bulunan 'Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun hayata geçirilmesini gönülden destekliyoruz." dedi.Genç nesillerle iyi işleyen, kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeve bağlamında irtibat sağlanması gerektiğine inandıklarını kaydeden Kasapoğlu, bunun sağlanması halinde Nahçıvan Anlaşması'nda belirtilen gençlik hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini söyledi.Kasapoğlu, toplantıda alacakları kararların somut adımlarla desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaparak bunun sağlanmasının Türk Konseyinin üye ülkelerin geleceğine sunduğu katkının daha da güçleneceğini ifade etti.Geçen yıl Türkiye'de ve Kazakistan'da "Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı"nın ve Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da da Gençlik Festivallerinin düzenlendiğini anımsatan Kasapoğlu, bu etkinliklerin sürdürülebilir hale gelmesinin umut verici olduğunu dile getirdi.Kasapoğlu, ekonomik ve politik ittifakı sağlamlaştıracak gücün spordan, sanattan, duygulardan, heyecandan, birlikte üzülmek ve birlikte sevinmekten geçtiğine işaret ederek, gençlik politikalarının hedefe ulaşmasında en önemli araçlardan birisinin de gençlik kampları olduğuna dikkati çekti.Gençlik politikalarının Türk Konseyine üye ülkelerde yaygınlaştırılması amacıyla bu yaz Ankara'da "Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı" düzenlendiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bizzat kendisi tarafından yürütülen bu kardeşlik hamlesi, çok değerli sonuçlar vermektedir." diye konuştu.Kasapoğlu, "'Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı' sürecinde varılan sonuçların, bu toplantı vesilesiyle konseyin ortak kararlarına dönüşmesinin çok faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz." dedi.Eylül ayında Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde kararlaştırılan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Etnospor Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları iş birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu organizasyonu en iyi şekilde planlamanın gayreti içinde olacaktır." ifadesini kullandı.Kasapoğlu, 2021'de İstanbul'da ev sahipliğini gerçekleştirecekleri 5. İslami Dayanışma Oyunlarının da kendileri için bir başka heyecan kaynağı olduğunu belirtti.Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmail İsmayilov, Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kanat Amankulov'un yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye'nin yurt dışı misyon temsilcileri katılıyor. Toplantıda Türk Konseyi 2. Genç Liderler Forumu, 4. Uluslararası Gençlik Kampı ve 3. Uluslararası Gençlik Festivalinin yapılması ve diğer konular ele alınıyor.

Türk ülkelerinin istihbarat servisleri Kırgızistan'da bir araya geldi

Türk Konseyi'nin düzenlediği Türk Dili Konuşan Ülkeler İstihbarat Servisleri 21. Konferansı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) İstihbarat Servisleri 21. Konferansı'na ev sahipliği yaptı.Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (KMGK) Başkanı İdris Kadırkulov'un başkanlığında Türk Dili Konuşan Ülkeler İstihbarat Birimleri Konferansı'na Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan'dan istihbarat birimlerin yöneticileri ve temsilcilerinin yanı sıra diğer ülke gözlemcilerinin katıldığı belirtildi.PROTOKOL İMZALANDIKonferansta, Afganistan ve Suriye ile Irak sınırlarındaki silahlı çatışma bölgesinde yaşanan son gelişmeler ve bunun Türk Konseyi üye devletlerinin güvenlik durumu üzerindeki etkilerinin ele alındığı kaydedildi. Açılış konuşmasının ardından Afganistan, Suriye ve Irak sınırlarındaki son gelişmelere ilişkin rapor sunumunun yapıldığı aktarıldı.Konferansın sonunda, üye ülke istihbarat birimleri arasında terörle mücadele konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda gerekli kontrolün sağlanması kararlaştırıldı.Türk Dilli Devletler İstihbarat Servisleri Konferansı'nın kurulmasına ilişkin protokol, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan tarafından 20 Mayıs 1998'de imzalanmıştı. Türk Dili Konuşan Ülkeler devlet başkanları en son Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde 3 Eylül 2018'de bir araya gelmişti.

"Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı" imzalandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tarafından düzenlenen "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı" gerçekleşti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin toplamda 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zamanda bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde, ülkelerimizin dünya çapındaki diaspora mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır." dedi.Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tarafından düzenlenen "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"na katıldı.Uluslararası ilişkilerde önemli bir unsur olan diaspora alanında ortak çalışmalar yapma ve bu sahada faaliyet gösteren kurumlar arasında yakın iş birliği kurmak üzere yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya ulaşıldığını aktaran Ersoy, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında giderek artan yakın ilişkilere ve küresel anlamda sağlayacağı katkılara değindi.Ersoy, "Bugün Türk Konseyi üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin toplamda, 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zamanda bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde, ülkelerimizin dünya çapındaki diaspora mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.- "Ülkelerimizin diasporalarından göreceği faydalar artacak"Bakan Ersoy, Türk Konseyi ülkelerinin sahip olduğu ortak değerlerin, ülkeler arasındaki dayanışmaya büyük potansiyel sağladığını ve diasporaların da bu dayanışmanın önemli bir unsurunu oluşturacağını vurgulayarak, şunları söyledi:"Bu çatı altında yürüteceğimiz çalışmalarla ve bilhassa bugün imza atacağımız Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı vesilesiyle ülkelerimizin diasporalarından göreceği faydalar artacak, ayrıca ana yurtlarından uzakta yaşayan insanlarımızın saygınlık ve çıkarlarının korunması açısından ileri bir adım atılmış olacaktır."İnsan hareketliliğinin tarihteki en büyük boyutlarına ulaştığına işaret eden Ersoy, bu duruma bağlı olarak geliştirilen tepkilerin dünya politikalarını şekillendirebildiğini belirtti.- "Vatandaşlarımızın dayanışmalarını teşvik etmek hayati bir mesele"Ersoy, ortak bir vizyon ve iş birliğiyle hareket etmenin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bilhassa yabancı ve göçmen düşmanlığının iyiden iyiye tehlikeli bir hal aldığı dünyamızda, vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu bakış açısıyla Türkiye dünyanın 155 ülkesinde yaşayan 6,5 milyona yakın vatandaşından ve bugün sınırları içinde kucak açtığı 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıdan oluşan Suriye diasporasından edindiği tecrübeleri, Türk Konseyi'nin değerli üyeleriyle paylaşmayı arzulamaktadır. Aynı şekilde Türkiye'nin de her konuda olduğu gibi diaspora konusunda da siz kardeş ülkelerimizden edineceği tecrübeler bulunmaktadır."Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca diasporalar arasında geliştirilecek resmi iş birliğinin, ülkeler arasındaki iyi ilişkilere de olumlu katkılar sunacağını aktaran Ersoy, "Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı"nın bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, toplantıda gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "Türk Konseyi 2. Diaspora Forumu"na yönelik hususların da ele alınacağını vurgulayarak, çalışmaların ülkelere ve Türk dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundu.Toplantıya Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de katıldı.Toplantının ardından katılımcı ülkeler tarafından "Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı" imzalandı.

Türk Konseyi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, GIZ, USAID, ADB ve WCO ile işbirliği halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı`nı (AEO) 5-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Astana`da düzenlemiştir.

Türk Konseyi’nin, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ile ortaklaşa düzenlediği Yetkilendirilmiş Yükümlü Uluslararası Çalıştayı (AEO), 5-6 Kasım 2018 tarihlerinde Astana`da başarıyla gerçekleştirilmiştir.Çalıştay, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından ortaklaşa finanse edilmiş ve WCO Sekretaryasından uzmanların yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Macaristan, Kore Cumhuriyeti ve Çin`den uzmanların gümrük idarelerinin kendi AEO programlarını tam olarak geliştirip sürdürebilmelerini sağlamak için ulusal deneyimlerini ve en iyi uygulamaları paylaştıkları katkıları ile gerçekleştirilmiştir.Çalıştay’da 45`in üzerinde gümrük memuru, Türk Konseyi Üye Devletlerinden özel sektör temsilcileri, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Rusya, GIZ, ADB ve USAID temsilcileri, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Macaristan, Çin ve AB`nin bir AEO programı uygulama deneyimlerinin oluşturulmasına yönelik kavramlar, koşullar ve şartlar hakkında detaylı ve pratik bilgilerden yararlanmışlardır.Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi Başkan Yardımcısı Gosman Amrin yaptığı açılış konuşmasında AEO ile ilgili bu Çalıştay`ın düzenlenmesinde ortakların katkılarına olan şükranlarını ifadeyle, gümrük idarelerinin benzer zorlukların üstesinden gelmek için birbirlerinin deneyimlerden ve çözümlerden öğrenebileceği nispeten yeni bir yaklaşıma atıfta bulunmuştur. Ayrıca, hızla değişen koşullara cevap vermek ve AEO programlarının uygulanmasında somut sonuçlar elde etmek için tüm ilgili paydaşlar arasında yakın işbirliği ve koordinasyonun şart olduğunu vurgulamıştır.Başkan Yardımcısı Amrin’in açılış konuşmasının ardından Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman katımcılara hitabında bu önemli uluslararası Çalıştaya ev sahipliği yapan Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Gelir Komitesi`ne ve Çalıştayın başarısını mümkün kılan mükemmel düzenlemeler için USAID, GIZ, ADB gibi diğer ortaklara, hazırlıklarda görev alan personele ve ayrıca profesyonel katkılarından dolayı WCO’ya şükranlarını iletmiştir.Genel Sekreter Yardımcısı, Türk Konseyi`nin Üye Ülkelerdeki ticareti kolaylaştırmak için küresel en iyi uygulamalarla daha yakından tanışmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekmiş, Türk Konseyi Üye Ülkelerinde ticaretin genişlemesini teşvik etmeye yönelik olarak ticareti kolaylaştırmanın önemini vurgulamış ve bunun katılımcı ülkeler tarafından AEO sistemleri için en elverişli koşulları oluşturmak üzere kullanabileceğine olan inancını dile getirmiştir.Kazakistan ADB ofisi Ülke Direktörü Giovanni Capannelli yaptığı konuşmada, İşbirliği yoluyla gelişmeyi teşvik etmeyi, hızlandırılmış ekonomik büyümeyi ve yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Programı kapsamında Orta Asya`daki gümrük işbirliğini teşvik etmede ADB`nin faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu bağlamda, gümrük reformlarına verilen önem ve bölgedeki gümrük prosedürlerinin modernleştirilmesinin altını çizmiştir.ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), çalıştayın Orta Asya ülkelerine, AEO Programının daha geniş çapta uygulanmasını sağlamak için gerekli olan en iyi uygulamalar hakkında bilgi almak için iyi bir platform sunduğunu vurgulamış ve Orta Asya`daki bölgesel işbirliği ve ticareti kolaylaştırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri için başlatılan Ulaştırma Koridoru Geliştirme Projesi ile ilgili olarak katılımcılara bilgi aktarmıştır.Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) temsilcisi katılımcıları selamlayarak, ticaretin kolaylaştırılmasının GIZ`in öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulamış ve kurumun ticaret rejimlerinin sadeleştirilmesi yoluyla bölgedeki sınır ötesi ticarete katkıda bulunacak bu tür girişimleri daha fazla destekleyeceğinin altını çizmiştir.Bir buçuk gün süren Çalıştay sırasında beş farklı oturumda; AEO katılımcıları arasında AEO uygulama süreci ve AEO ile ilgili en iyi uygulamalar, SAFE Standartlar Çerçevesi, AEO ve MRA`nın uygulanmasındaki zorluklar, Gümrüklerin tedarik zinciri güvenliğindeki rolü, Gümrük-İş ortaklığının sunduğu değer konularını kapsayan etkileşimli tartışmalar yer almıştır.Katılımcılar, AEO sisteminin daha iyi işleyişi, AEO programının benimsenmesine yönelik yasal engeller ve karşılıklı tanıma anlaşmalarının durumu ve başarılı vaka çalışmaları için işbirliğini daha da güçlendirmek için muhtemel yollar ve araçlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunmuşlardır.Çalıştay sırasında yapılan tartışmaların niteliği, katılımcıların diğer ülkeleri deneyimleme, geçerlilik ve karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla ilgili konularda da yoğun ilgi gösterdiklerini ortaya koymuştur.Proje Direktörleri Özge Pan ve Farrukh Jumayev, Çalıştay`da görev almış ve Genel Sekreter Yardımcısı`na eşlik etmişlerdir.

Türk Konseyi, 2018 BM Dünya Turizm Örgütü & WTM Bakanları Toplantısına katılmıştır.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü`nün (UNWTO) daveti üzerine, Proje Direktörü Zhanar Nugmanova ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen, Londra`da 6 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 2018 UNWTO & WTM Bakanları Zirvesi`ne katılmıştır.Turizm teknolojisine yapılan yatırımlar konusuna adanmış olan bu üst düzey toplantı, turizm liderleri için, bakanlar ve özel sektörün kamu-özel ortaklığını,  dijital dönüşüm yoluyla turizmi ilerletmenin yollarını tartıştığı ve en iyi uygulamaları paylaştığı pratik bir platform oluşturmuştur.WTM`nin Kıdemli Fuar Direktörü Simon Press ve UNWTO Genel Sekreter Yardımcısı Jaime Alberto Cabal açılış konuşmalarının ardından, CNN`nin tanınmış muhabiri Richard Quest’in moderatörlüğünü yaptığı, özel turizm sektörünün seçkin geleneksel ve geleneksel olmayan temsilcilerinin katıldığı ilk panelde turizm teknolojilerinin gelişimi ile ilgili görüş alış verişinde bulunulmuştur.Bunu takiben Gana, Malazya, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Uruguay gibi ülkelerden katılan bakanlar, ekosistem gelişiminde hükümetin ve politikalarının rolü,veriye dayalı karar verme ve dijital hedef markalama konularını tartışmak üzere özel sektör panelistleri ile bir araya gelmişlerdir. Bakanlar Zirvesi, Londra`da 5-7 Kasım 2018`de gerçekleşen seyahat endüstrisinin önde gelen küresel etkinliği olan Dünya Seyahat Piyasası (WTM) marjında gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda  Türk Konseyi, üye ülkelerinin turizm potansiyelinin sunumunu ve tanıtımını Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesi ile yapmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu’na hitap etmiştir

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 21-22 Ekim 2018 tarihlerinde Dünya Vatandaşları Örgütü (WCO) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya`da düzenlenen 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu`na katılmıştır. Foruma, Türk Konseyi üyesi ülkeler de dahil olmak üzere, tarihi İpek Yolu boyunca, 30 ülkeden 60 şehirden 44 belediye başkanı ve vali iştirak etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afganistan İslam Cumhuriyeti Kentsel Kalkınma ve Konut Bakanı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı UCLG / MEWA ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çin Turizm Odası Yönetim Kurulu Başkanı Peter Wong ve Dünya Vatandaşları Örgütü (WCO) Başkanı Dr. Young Hoon Kwak açılış töreninde hazır bulundular. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Genel Sekreter Amreyev, İpek Yolu`nu çeşitlendirilmiş turizm ürünleri ve modern gezginler için alternatif seçeneklerle umut verici uluslararası turizm işbirliği platformu olarak vurgulayarak, ünya turizmindeki yeni trendlere cevap veren eşsiz tarihi ve kültürel mirası, peyzajı ve doğasıyla turizm alanında İpek Yolu boyunca bulunan Türk Konseyi Üye Ülkelerinin muazzam potansiyeline de dikkat çekmiştir. Daha sonra Genel Sekreter, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi projesi ve BM Dünya Turizm Örgütü ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi gibi önde gelen uluslararası kuruluşlarla turizm alanında yürütülen resmi işbirliği çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 6. Türk Konseyi Zirvesi`nde Cumhurbaşkanlarının ifadelerine atıfta bulunanen Genel Sekreter, Devlet Başkanlarının, Üye Ülkelerin yetkililerinden Ortak Tur Paketini daha rekabetçi hale getirmek için gerekli tedbirleri almalarını istediklerini bildirmiştir. Genel Sekreter ayrıca, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketinin, Özbekistan ve Türkmenistan`dan tarihi şehirlerin katılımıyla daha cazip bir destinayson haline geleceğine ilişkin Devlet Başkanları’nın görüşünü de dile getirmiştir.Konuşmasının sonunda Genel Sekreter,  Türk Konseyi`nin, Modern İpek Yolu Tur Paketinin uluslararası alanda tanınmasını daha da yaygınlaştırmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmde tüm paydaşlarla ortaklık geliştirme isteğinin altını çizmiştir. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu`nun 12 yıllık gelişimini özetleyen Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Dr. Young Hoon Kwak, Forum`un tarihi İpek Yolu boyunca birbirine bağlı şehirler zinciri oluşturduğunu ifade etmiştir. Kwak, dünyanın daha fazla küreselleştiğini, yerel kültürlerin, değerlerin ve yönetimlerin önem kazandığını ve daha çok “şehirler arası diplomasinin” toplumlar arasında yeni bir etkileşim kipi yarattığını söylemiştir. Bu yeni trendi “Glocalization” olarak nitelendiren Dr. Kwak, yerel yönetimlerin aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla günümüz dünyasında 6E (Ekonomi, Eğitim, Çevre, Etik, Mühendislik ve Eğlence) çözümlerinin üretilmesinde oldukça etkili olduğunu vurgulamıştır. Çin Turizm Odası Yönetim Kurulu Başkanı Peter Wong, bugün gittikçe daha fazla şehrin İpek Yolu ortaklığına katılmaya istekli olduğunu söylemiş, turizm sektörünün muazzam ekonomik potansiyeline atıfta bulunarak, İpek Yolu şehirleri ile Çin`in muazzam Kuşak ve Yol girişimi ve İpek Yolu şehirlerini birbirine bağlayacak benzer altyapı gelişmeler vesilesiyle İpek Yolu`ndaki artan bağlara değinmiştir.  Açılış törenini takiben, Genel Sekreter Amreyev Türkiye Beldiyeler Birliği,  Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Taraflar, Türk dili konuşan ülkeleri içeren çeşitli girişimlerde işbirliği yapmak hususunda mutabık kalmışlardır Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de Genel Sekreteri 29 Kasım - 2 Aralık 2018 tarihlerinde Gaziantep`te düzenlenecek olan Asya Belediye Başkanları Forumu`na davet etmiştir.

Türk Konseyi Üyeleri Ankara'da Buluştu

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiyearasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.Türk Konseyi tarafından, '3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' ve Baghdad Amreyev'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması nedeniyle Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve çok sayıda davetli katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 9 yıl önce Ankara'da büyükelçi olarak görev yaptığını ve o dönemde Türk Konseyi'nin kuruluşuna katkıda bulunduğunu belirterek o örgütün dünya sekreteri olarak bu resepsiyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.'BU COĞRAFYAYI TANIMAK İÇİN TURİZM ŞART'Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Türk Konseyi'nin önemine değinerek, Herhangi bir gencin bu dünyayı, bu coğrafyayı, bu tarihi tanıması için turizm ve yolculuk şart. Turizm faaliyetlerinden zengin olsakta olmasakta burada yatırımlar yapılmalı. Çünkü bu dünyanın herhangi bir yerindeki genç bir öğrenci, istikbalimiz olan nesiller Özbekistan'ın, Azerbeycan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın ve Türkiye'nin zenginliklerini ve coğrafyasını, tarihini gördükçe bu dünyayı sevecek ve benimseyecek. Bu yüzden turizm projelerine desteklerimizi sunmalıyız dedi.'BU BİRLİKTELİĞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLADIK'Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, Türk dünyası çerçevesinde paylaştığımız bu dayanışmaya daha fazla ülkenin eşlik etmesini ve Türk konseyinin her geçen gün daha da genişlemesini önemsiyoruz. Bu birlikteliğin ekonomik anlamda da ne kadar büyük bir kazanıma dönüştüğünü son yıllarda orta koridor başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz önemli ulaşım ağlarıyla kanıtlamış olduk. Marmaray ile Avrasya Tüneli ile 3'üncü havaalanı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile bütün bu koridorun merkezinde yer alan bir ülke olarak bu coğrafyayı paylaşan daha çok ülke ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kırgız Cumhuriyeti`ne resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev 16-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyarette bulunmuş ve üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmüştür.Genel Sekreter, Bişkek`teki temasları sırasında  Meclis (Jogorku Keneşi) Başkanı Dastanbek Zhumabekov, Başbakan Birinci Yardımcısı Zhenish Razakov, Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Ulaştırma ve Yollar Bakanı Zhamshitbek Kalilov, Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudayberdiyeva ve Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova ile görüşmüştür.Parlamento Başkanı Dastanbek Zhumabekov ile yapılan görüşmede taraflar Kırgızistan`ın Türk Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Türk Konseyi’nin faaliyetlerine katılımı ile ilgili çeşitli hususları görüşmüşlerdir. Taraflar, ortak çıkarlar ve kültürel yakınlık ilkelerine dayanarak, Üye Ülkelerin Türk Konseyi çerçevesindeki kapasitesini artırma ihtiyacının altını çizerek, parlamentolar arası ilişkilerin önemini vurgulamışlar ve TÜRKPA`nın faaliyetlerini görüşmüşlerdir.Başbakan Birinci Yardımcısı Razakov ile yapılan görüşmede taraflar, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin ekonomik potansiyelini geliştirme gereği üzerinde durmuşlar, ayrıca, Türk işbirliği kurumlarının muhtemel reformu ve optimizasyonu ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlar ve Bişkek`te yapılması planlanan bakanlar toplantılarının detayları üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır. Taraflar, Türk devletlerinin çeşitli profesyonel işbirliklerini temsil etmek için Türk mali kurum ve kuruluşlarının kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardır.Türk Konseyi`ni ilgilendiren daha geniş siyasi tablo Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kemelova ile yapılan toplantıda görüşülmüştür. Taraflar, bir sonraki Türk Konseyi Zirvesi`nin temasını ve tarihini de gözden geçirmişleridir. Ünlü yazar Cengiz Aytmatov`un doğumunun 90. yıl dönümüne ithaf edilmiş olan etkinliklerin düzenlenmesi hakkında mutabık kalan taraflar, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi`ne özel atıfta bulunarak turizm sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesine daha fazla önem verilmesine vurgu yapmışlardır.Ulaştırma ve Yollar Bakanı J Kalilov ile yaptığı görüşmelerde, taraflar,  sınır ötesi ve hava taşımacılığı bağlantılarını geliştirmek için yürütülen çabalara değinmişler, ayrıca ulaştırma alanında önemli bölgesel girişimler ve Kırgızistan`ın söz konusu girişimlere muhtemel katılımı hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.Eğitim ve Bilim Bakanı G. Kudayberdiyeva ile yapılan toplantıda, taraflar, Türk Konseyi’nin bir sonraki Bakanlar toplantısı hakkındaki detayları gözden geçirmiş ve Ortak Türk Tarihi ve Coğrafyası ile ilgili ders kitaplarının son hazırlık çalışmaları üzerinde bilgi alışverişinde bulunmuşlar, aynı zamanda Türk Üniversiteler Birliği bünyesinde yürütülen faaliyetleri Orhun Değişim Programına özel bir atıfta bulunarak ele almışlardır.Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ile Genel Sekreter B. Amreyev’in yaptığı görüşmede taraflar, Türk Konseyi’nin ekonomi alanındaki faaliyetlerini görüşmüşler ve Üye Ülkelerin Ekonomiden Sorumlu Bakanları`nın 16-17 Ekim tarihlerinde Bişkek’te düzenlenecek toplantılarının gündemini gözden geçirmişlerdir.Bakanlar toplantısı sonrasında Bakan Pankratov ve Genel Sekreter Amreyev ortak bir basın toplantısı düzenlemişler ve yerel medya kuruluşlarını bakanlık toplantısının sonuçları hakkında bilgilendirmişlerdir.

Türk Konseyi'ne üye devletlerin ekonomik iş birliği Kırgızistan'da masaya yatırıldı

3 Eylül 2018'de Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesi'nde anlaşmaya varılan konuların uygulanması meselesi toplantının ana gündemini oluşturuyor.Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomi Bakanları 8. Toplantısı düzenleniyor.Kabar ajansının haberine göre Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Konseyi 8. Toplantısına Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Macaristan ekonomi bakanlığı temsilcileri ve Türk Konseyi Sekreterliği temsilcileri katılıyor. 3 Eylül 2018'de Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesi'nde anlaşmaya varılan konuların uygulanması meselesi toplantının ana gündemini oluşturuyor.Kırgızistan’ın, işbirliğinin öncelikli alanları çerçevesinde Türk Konseyi ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için önlemler almaya devam ettiğini dile getiren Pankratov şu ifadeleri kullandı:“Türk Konseyi’nin tüm ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini güçlendirerek, bu toplantı platformunu en acil ekonomik sorunları çözme konusunda deneyim alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak kullanıyoruz. Bu toplantı aracılığıyla dünya ve yetkili uluslararası örgütler ile Türk Konseyi ülkelerinin ilişkilerini daha verimli bir şekilde organize edebiliriz.” Ekonomik temsilcilerin bir araya gelmesinden önce günün erken saatlerinde,Türk Konseyi ülkelerinden uzmanların katılımıyla Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu'nun 10. toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Bakü Ziyareti sırasında Azerbaycan`ın CBC kanalına bir mülakat vermiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev geçtiğimiz hafta Bakü’ye gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaret çerçevesinde, Azerbaycan’ın CBC televizyon kanalına bir mülakat vermiş, Bakü`de gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler hakkında kamuoyunu bilgilendirmiştir.Bahse konu mülakatın videosuna aşağıda verilen linkten ulaşılabilir.http://cbc.az/az/az/v_story/trkdll-lklrn-mkdaliq-urasinin-ba-katb-azrbaycana-sfr-edb 

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Azerbaycan`a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Bakü`ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.Genel Sekreter Amreyev Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile 4 Ekim 2018 tarihinde görüşmüştür.Bakan Mammadyarov Genel Sekreteri memnuniyetle karşılamış ve yeni görevi münasebetiyle kutlamıştır. Türk Konseyi`nin önümüzdeki dönemde Üye Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmadaki rolünü artıracağına olan inancını dile getiren Bakan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın Türk Konseyi`nin faaliyetlerine katkılarını sürdüreceğini bildirmiştir.Genel Sekreter Amreyev, kabulünden ve Türk Konseyi`ne verdikleri sürekli destekten ötürü Bakan Mammadyarov`a şükranlarını sunmuştur. Genel Sekreter ayrıca, Azerbaycan`ın siyasi alanda Üye Ülkeler arasında işbirliğini artırmadaki yeri ve rolüne dikkat çekmiştir. Genel Sekreter, Çolpon-Ata Deklarasyonu’nda da yansıtılan Devlet Başkanları tarafından alınan kararlara dayanarak Türk Konseyi ve diğer Türk işbirliği örgütlerinin etkinliğini artıracak reform paketine de değinmiştir.Toplantıda, Azerbaycan`da yapılacak bir sonraki Zirvenin teması ve tarihi, Birleşmiş Milletler ve diğer öndegelen uluslararası örgütlerle işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alınmıştır. Bölgesel ve uluslararası politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasında ekonomik, ticari ve turizm alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğu konusunda mutabık kalınmıştır.Toplantının sonunda Sayın Mammadyarov Genel Sekreteri Amreyev onuruna resmi bir öğle yemeği vermiştir.Genel Sekreter Baghdad Amreyev aynı gün Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Novruz Mammadov tarafından kabul edilmiştir. Ekonomi alanında işbirliği konularını ele alan taraflar, 16 Ekim 2018 tarihinde Bişkek`te düzenlenecek olan Ekonomi Bakanları toplantısının başarılı bir şekilde düzenlenmesinin önemine değinmiş, toplantı gündemi üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve yanı sıra ekonomi alanındaki diğer işbirliği konuları hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.Türk Konseyi’nin ekonomi alanında yetkinliğini artıracak çok taraflı ticari ve finansal kurumların kurulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan taraflar, ayrıca kurumun diğer alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kalmışlardır.Meclis Başkanı (Milli Meclis) Oqtay Asadov ile gerçekleştirilen görüşmede taraflar, Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasındaki işbirliğinin parlamenter boyutu hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Genel Sekreter Amreyev ayrıca, Devlet Başkanları Konseyi`nin de belirttiği gibi, sözkonusu alanda işbirliğinin geliştirilmesi yolunda Türk işbirliğinin bütün kurumları ve organları arasında daha etkin koordinasyonun sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile yapılan görüşmede taraflar, yaklaşmakta olan Ekonomi Bakanlar Toplantısının gündemine değinmiş, ortak bir yatırım fonunun oluşturulması, Üye Ülkelerin yatırım ortamı ve uluslararası ticaret tamamlayıcılıkları hakkında Sekretaryanın kapsamlı bir araştırma raporunun hazırlanması ile Üye Ülkelerin ticaret ve sanayi odaları arasında işbirliğini koordine edecek bir yapının kurulması konuları ele alınmıştır.Taraflar ayrıca, çeşitli ulaşım bağlantılarının tanıtımı, yük trafiği hacminin arttırılması, lojistik maliyetlerini azaltma yolundaki prosedürlerin kolaylaştırılması gibi Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Koridoru üzerinden Üye Ülkeler arasında ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesine değinmiş, Üye Ülkeler arasındaki ticaret cirosunu artırmak üzere sağlam projeler üzerinde yoğunlaşma kararı almışlardır.Ulaştırma konusu ve Türk Konseyi’nin bu alanda yürüttüğü faaliyetler Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Quluzade ile yapılan görüşmede de detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Taraflar ayrıca, yaklaşmakta olan bilişim teknolojileri toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, bu alanda yeni programlar hazırlamak ve işbirliğini geliştirmek üzere Çalışma Grubu toplantısının düzenlenmesinin önemini vurgulamışlardır.Bir sonraki gün (5 Ekim) Genel Sekreter, Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir toplantı yapmıştır. Azerbaycan`ın 25-30 Kasım 2018 tarihlerinde Nahçivan`da ev sahipliği yapacağı “Türk Konseyi 1. Genç Liderler Forumu”nun Türk Konseyi 6. Zirvesinde alınan kararların gerçekleşmesinde ilk adım olacağını vurgulamıştır. Türk Konseyi bünyesinde böyle bir forumun gerçekleştirilmesi, gençler arasında işbirliğini güçlendirecek ve Üye Ülkelerin kültürel özellikleriyle ilgili bilginin geniş kitlelere yayılmasını sağlayacaktır. Taraflar, 5 Aralık 2018 tarihinde Astana`da düzenlenmesi planlanan Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar toplantısının gündemini de görüşmüşlerdir.Genel Sekreter, Gümrük Komitesi Başkanı Safar Mehdiyev ile gümrük ve ulaştırma alanındaki son gelişmeleri ele almıştır. Genel Sekreter Amreyev, Üye Ülkelerin girişimlerini vurgulayarak, Kazakistan`ın “İpek Rüzgarı” ve Türkiye`nin “Kervansarayı” gibi büyük ulusal projelere dikkat çekmiştir. Taraflar, Aralık 2018`de Kazakistan`da düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanlarının bir sonraki toplantısının gündemini görüşmüşlerdir.Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev ile yaptığı görüşmede, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi hakkında bilgi verilmiş, sözkonusu tur paketinin ulusal düzeyde ve uluslararası platformda yapılması planlanan tanıtım faaliyetlerine değinilmiştir. Proje ile ilgili, yapılacak olan turlar kapsamında bilet fiyatlarını düşürülmesi amacıyla bu projede yer alan tur operatörlerinin operasyonel maliyetlerini azaltmak için ulusal havayolu şirketlerinin desteğinin alınmasına dikkat çekilmiştir.Dışişleri Bakan Yardımcısı Khalaf Khalafov ile yapılan görüşmeler çerçevesinde çoğunlukla güvenlik konularına değinilmiştir. Bakan Yardımcısı Khalafov, tarafların bu yönde ortak yaklaşımların sergilenmesi çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Bakan Yardımcısı ayrıca, çevre ve acil durumlar konularının Türk Konseyi’nin gündemine dâhil edilmesini önermiştir. Taraflar en son, bölgesel ve uluslararası siyaset ile Türk Konseyi`nin BM ve İKT’deki gözlemci statüsünü elde etme yolunda izlenecek stratejiyi tartışmışlardır.Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva ile yapılan görüşmede, düplikasyonun önlenmesi amacıyla bütün Türk işbirliği kurumlarının arasında koordinasyonun daha bütüncül bir çerçevede yürütülmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Vakfın faaliyetleri hakkında Genel Sekreteri bilgilendiren Başkan Afandiyeva, Türk Kültür ve Miras Vakfı`nın ilgili belgelerinin imzalanması ve sonuçlandırılması konusunda yardımlarını rica etmiştir.Genel Sekreter, 5 Ekim`de, ziyaretinin sonuçları ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmelere ilişkin CBC kanalına bir röportaj vermiştir.Toplantılar sırasında, Proje Direktörleri Ceyhun Şahverdiyev, Ali Çiviler ve Hatice Özge Pan Genel Sekreter Amreyev’e eşlik etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri’nin ‘3 Ekim - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ vesilesiyle mesajı;

Bugün, dört kurucu Üye Ülke olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanarak Türk Konseyi`ni bölgesel bir işbirliği teşkilatı olarak kuran ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü  olarak kutlanan Nahçıvan Anlaşması’nın 9. Yıldönümü.  Üye Ülkelerin değerli Cumhurbaşkanlarının liderliği ve sürekli desteği ile, Türk Konseyi`nin bugün Türk dünyasında kapsamlı işbirliğinin yürütülmesi için büyük umutlar vadeden ortak bir çatı kurumu haline geldiği aşikardır.Ortak tarih, kültür ve dil gibi üç önemli temel üzerinde bina edilen Türk Konseyi, Üye Ülkelerin daimi desteğiyle kısa zamanda önemli projeler başlatmış ve politikadan ekonomiye, eğitimden gençlik ve spora, turizmden, ulaştırma ve gümrüğe kadar çeşitli alanlarda önemli başarılar elde etmenin yanısıra bölgesel barış ve kalkınmanın sağlanmasında Birleşmiş Milletlerin küresel gündemine önemli katkılarda bulunmuştur.  Türk Konseyi somut işbirliği projeleri vasıtasıyla Nahçıvan Anlaşması`nda çerçevesi belirlenen amaç ve hedeflerin uygulanmasına, Türk halkları arasında dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesine, bölgede ve ötesinde barış ve refahı korumaya devam edecek olup, ayrıca Çolpon-Ata`da düzenlenen son Zirvede verilen görevlerin yerine getirilmesi için var gücüyle çalışacaktır. Bu önemli ve anlamlı gün vesileyle, Üye Devletlerimizle birlikte, tüm Türk dili konuşan milletleri ve toplulukları  en içten dileklerimizle kutlar, Türk Konseyi`nin daha güçlü bir işbirliği ve dayanışma için hizmet etmeye devam edeceğini yineleriz. Saygılarımızla, Baghdad AmreyevTürk Konseyi Genel Sekreteri

Türk Konseyi Genel Sekreteri, 28 Eylül 2018 tarihinde New York`ta Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı`na hitap etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletlerin  73. Genel Kurulu vesilesiyle New York’a düzenlemiş olduğu resmi ziyaret kapsamında, 28 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı`na katılarak medeniyetler arasında küresel diyaloğun genel süreci, kültürlerarası ve dinler arası diyalogda UNAOC`un rolü ve Türk Konseyi`nin UNAOC ile devam eden işbirliği ile barış kültürünü teşvik etme potansiyeli hakkında bir konuşma yapmıştır.“Köprü İnşa Etmek: Barış Kültürünü Desteklemek İçin Yumuşak Gücü Kullanmak” konulu bakanlar toplantısı, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz El Nasser`in  açılış konuşması ve raporu ile başlamıştır. Bakanlar toplantısına 31 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan temsilciler iştirak etmiştir.Toplantı, Türk Konseyi Genel Sekreterinin BM Genel Merkezinde hitap ettiği ilk toplantı olma özelliğini taşımaktadır. Genel Sekreterin hitap sırasını anonsunda, Yüksek Temsilci El Nasser yeni Genel Sekreteri ve Türk Konseyi`ni bakanlık toplantısı katılımcılarına tanıtarak, Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesinde atanmasından dolayı Genel Sekreteri kutlamış ve iki kurum arasında devam etmekte olan işbirliğine övgüde bulunmuştur.Genel Sekreter Amreyev konuşmasında, bölgesel örgütlerin küresel gündeme her açıdan katkı sağlamada önemli role sahip olduklarının altını çizerek, yumuşak güç önlemleri alarak çevrelerinde “Barış Kültürü”nü teşvik etmede de etkili olduklarını ifade etmiştir.Sorunların onlara neden olan yöntemlerle ele alınamayacağını ifade ederek, güvenlik önlemlerinin, bizi çevreleyen çatışmaları ve gerginlikleri önlemek için yeterli olmadığını ve çatışmaların temel nedenlerini hedef alan kapsamlı ve kapsayıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.Üye Ülkelerin UNAOC ile olan güçlü ilişkilerine değinen Genel Sekreter, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından evvelki, şimdiki ve ileride düzenlenecek olan toplantılar ve etkinliklere odaklanarak, sırasıyla 2009 ve 2016‘da İstanbul ve Bakü`de düzenlenen 2. ve 7. UNAOC Küresel Forumlarına özel bir atıfta bulunmuş, UNAOC ve New York`taki Daimi Temsilcilikler ile Üye Ülkelerin Üniversiteleri arasındaki verimli işbirliğine ve 10-11 Ekim 2018`de Astana`da dini ve kültürel çeşitliliğe karşı hoşgörü ve saygının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan 6. Dünya Dinleri Liderleri Kongresi’ne değinmiştir.Genel Sekreter, Üye Ülkeler tarafından Türk Konseyi’ne verilen başlıca görevlerden birisinin küresel barış, huzur ve kalkınma gündemine katkıda bulunmak için bölgesel barış ve kalkınmayı desteklemek olduğunu belirterek, Türk Konseyi’nin politika, ekonomi, eğitim, gençlik ve spor, bilgi ve iletişim teknolojileri ve benzeri alanlarda gerçekleştirdiği projelerin yanısıra bölgedeki çatışmaları önlemeye yönelik çalışmalarına değinmiştir.Genel Sekreter Bakanlar toplantısına Türk Konseyi’nin UNAOC ile ortaklaşa yürüttüğü ortak projeler ve Türk Konseyi Üye Ülkelerinin UNAOC misyonunu destekleyen önemli girişimleri hakkında bilgi vermiştir.Türk Konseyi ve UNAOC arasındaki işbirliğinin her yıl arttığını belirten Genel Sekreter, bu verimli ortaklığa örnek olarak; Ekim 2016`da İstanbul`da düzenlenen Afrika`dan Orta Asya’ya 40 ülkeden 300’den fazla lider ve uzmanı biraraya getiren “Şiddete Varan Aşırıcılığı Önlemede Gençliğin Rolü” konulu uluslararası konferans ile Aralık 2017`de İstanbul`da düzenlenen “Ortak Gençlik Diyaloğu Değişim Çalıştayı” vermiştir. BM Güvenlik Konseyi`nin 2250 sayılı “Gençlik, Barış ve Güvenlik” Kararının İkinci Yıldönümünde düzenlenen  bu Çalıştay sırasında katılımcıların, gençlerin güçlendirilmesi ve gençlerin barış süreçlerinde ve şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde oynayacakları rolün etraflı olarak ele alındığını bildirmiştir.Genel Sekreter, Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan`da düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları son Zirvesi’nin ana temasının “Gençlik ve Spor İşbirliği” olması, kurumun gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olduğunu bildirmiştir. Genel Sekreter, Türk Konseyi’nin her sene Üye Ülkelerin ilgili Bakanlıklarıyla işbirliği içinde “Uluslararası Gençlik Yaz Kampları ve Festivalleri”ni düzenlediğini ve bu zamana kadar 1500’den fazla gencin bu tür etkinliklere katıldığını kaydetmiştir. UNAOC’un ‘Yaz Okulları’ girişiminin bölge için özelleştirilmesi amacıyla Türk Konseyi’nin işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.Sporun, başka bir alan olarak, gençlerin dostça ve barışçıl bir ortamda buluşturulması ve birleştirilmesi yönünde olumlu etki yaratacağını belirten Genel Sekreter, çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğun gerçek bir simgesi olarak 100 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Kırgızistan Hükümeti evsahipliğinde Türk Konseyi ile ortaklaşa düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.Genel Sekreter, stratejik bilgileri, becerileri ve tutumları etkileşimli yaklaşımlarla gençlere kazandırmak ve gençlerde şiddete varan aşırıcılığı önlenmek amacıyla UNDP ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi planlanan online bir platform hakkında bilgi vererek, UNAOC’u bu sürece katılmaya davet etmiştir.  Konuşmanın sonunda Genel Sekreter, Türk Konseyi’nin, bölgedeki barış kültürünün somut işbirliği projelerle geliştirilmesi ve nesillerimizin bu tarihsel amaca ulaşmaları yolunda küresel gündemi desteklemek için UNAOC ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, `Nur Zholy` (Nur Yolu) kontrol noktasının açılış törenine katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 27 Eylül 2018 tarihinde Khorgos’ta, Kazakistan-Çin sınırında, düzenlenen “Nur Zholy” (Nur Yolu) kontrol noktasının açılış törenine katılmıştır.Dünyanın en büyük kuru limanı olan ve Kazakistan`ı Çin`e demiryolu ile bağlayan Khorgos Geçidi`nin önemli bir parçası haline gelecek “Nur Zholy” (Nur Yolu) kontrol noktası, bir araç geçiş noktası ile aynı zamanda ulaşım ve lojistik merkezidir. En son teknoloji ile donatılmış bu kompleks, günde 2500 araç ve 15 bin kişinin geçişini sağlayacaktır.“Nur Zholy” (Nur Yolu) kontrol noktasının açılışı, Hazar havzasının ve kaynaklarının ortak kullanımına yönelik yasal çerçeveyi oluşturan Hazar Denizi`nin Hukuki Statüsü Konvansiyonu’nun imzalanmasından sonra bölgedeki ikinci önemli gelişmedir.Bu iki önemli gelişme, Türk Konseyi Üye Ülkeleri de dahil olmak üzere Merkez Ulaştırma Koridoru’nda yer alan ülkelere özellikle ulaştırma ve lojistik sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğü elde etmeye imkan verecektir.Bu tesis, Kazakistan’ın transit potansiyelini, Çin`den Avrupa`ya (ve aksi yönde) Hazar Denizi ve daha sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen mal miktarını ve genel olarak ticaret hacmini büyük ölçüde artıracaktır. Tesis ayrıca, ulaşım akışlarının verimli bir şekilde yönetilmesine ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunacak, bölgenin gelişmesi ve kalkınması için elverişli bir ortam oluşturacaktır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, BM Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Direktör Yardımcısı Rastislav Vrbensky ile görüşmüştür.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, BM Genel Kurulu`nun 73. Oturumu vesilesiyle New York`a gerçekleştirmekte olduğu resmi ziyaret kapsamında, 26 Eylül 2017 tarihinde BM Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Direktör Yardımcısı Rastislav Vrbensky ile biraraya gelmiştir. Toplantıda taraflar, 2016 yılında imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında, somut projeler vasıtasıyla iki kurum arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik kararlılıklarını dile getirmişlerdir.New York`taki UNDP Genel Merkezi`nde Büyükelçi Amreyev`i ağırlayan Direktör Yardımcısı Vrbensky, Büyükelçi Amreyev`in Genel Sekreter olarak atanmasının, Türk Konseyi ve BM Kalkınma Programı arasındaki ilişkilere geniş bir yelpazede yeni bir ivme kazandıracağına dair inancını ifade etmiştir.  Genel Sekreter Amreyev, kalkınma alanında Türk Konseyi`nin faaliyetlerine verdiği destek için BM Kalkınma Programı’na olan şükranlarını ifadeyle, gençleri şiddete varan aşırıcılıklardan korumayı hedefleyen bir Online PVE Akademisi kurulması için iki kurumun hazırlıklarını memnuniyetle karşıladığını söylemiştir.Genel Sekreter, bu alandaki işbirliğinin bölgede karşılaşılan sorunların üstesinden gelinmede büyük katkı sağlayacağını eklemiş, ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), sürdürülebilir turizm ve alternatif enerji alanlarında da iki kurum arasında işbirliği imkanlarının bulunduğunu vurgulamıştır.Türk Konseyinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri`nin uygulanmasına yönelik katkılarının takdirle karşılanması gerektiğini belirten Verbinsky, bölgedeki aşırılık yanlısı mücadeleyle ilgili önemli bir boşluğun yukarıda belirtilen Akademinin gerçekleşmesi ile doldurulacağını belirtmiştir. Toplantıda Türk Konseyi Proje Direktörleri Assan Mazhitov ve Ali Çiviler Genel Sekreter Amreyev`e eşlik etmişlerdir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin tarafından 21 Eylül 2018 tarihinde kabul edilmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin tarafından 21 Eylül 2018 tarihinde kabul edilmiştir.Toplantıda Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri sıfatıyla kendisini nazik kabulünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve daha önceki ve şimdiki görevi sırasında Türk Konseyi`ne verdiği sürekli destek için Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’e teşekkürlerini sunmuştur.Toplantıda Genel Sekreter Amreyev Sayın Nurlan Nigmatulin’e, kuruluşundan bu yana Türk Konseyi`nin önde gelen başarıları ve kazanımları ile özellikle ticaret, yatırım, ulaştırma, turizm, gençlik ve sporun yanısıra, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği çalışmaları ve Türk Konseyi Üye Ülkeleri Parlamentoları arasındaki çalışmaların kapsamı hakkında bilgi aktarmıştır.Genel Sekreter ayrıca, 21 Kasım 2008 tarihinde İstanbul`da Türk Konseyi Üye Ülkeleri Parlamento Başkanları tarafından imzalanan anlaşma ile kurulan  ve bu yıl 10. Yıldönümünü kutlayacak olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi`ne (TÜRKPA) de değinmiştir.Görüşmede Büyükelçi Amreyev, Üye Ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun geliştirilmesine, mevzuatın uyumlaştırılmasına ve parlamenter işbirliğine ilişkin karşılıklı faaliyetlerin, Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki tarihsel, kültürel bağlar ve dil birliği temelinde karşılıklı olarak güçlendirilmesinin önemini vurgulamış ve, Üye Ülkeler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesini teminen, Çolpon-Ata`da düzenlenen son Zirve sırasında Devlet Başkanları tarafından alınan kararlara uygun olarak Türk işbirliği kurumlarının yapısal olarak iyileştirilmesi çalışmalarına hazır olduklarını ifade etmiştir.Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin, Genel Sekreteri Amreyev`i yeni görevi sebebiyle kutlamış ve başarılar dilemiştir. Meclis Başkanı Nigmatulin, parlamentoların halklar arasındaki dostluğun pekiştirmesinde ile Türk Konseyi bölgesinde ve ötesinde ortak zorlukların üstesinden gelinmesinde önemli rolünün altını çizmiştir. Nigmatulin ayrıca, Türk Konseyi`nin her düzeyde gelişmesi ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için parlamenter işbirliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade etmiştir.Toplantının sonunda, taraflar ziyaretin anısına hediye alışverişinde bulunmuştur.Ziyaret sırasında, Proje Direktörleri Zhanar Nugumanova ve Farrukh Jumayev Genel Sekreter Amreyev’e eşlik etmişlerdir. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev`e nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev`i 24 Eylül 2018 tarihinde Türk Konseyi hizmet binasında ziyaret etmiştir.Görüşme çerçevesinde Sayın Eren, Genel Sekreteri Amreyev`i yeni görevi münasebetiyle kutlayarak, başarı dileğinde bulunmuştur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı`nın faaliyetleri hakkında Genel Sekreter Amreyev`e kısa bilgi veren Abdullah Eren, Türk Konseyi`nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ifade etmiştir.Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Sayın Eren`e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etmiş ve YTB Başkanı olarak atanmasından dolayı tebrik dileklerini sunmuştur. Görüşmede taraflar, iki kurum arasındaki mevcut olan ilişkilerin durumunu ele alarak, mevcut daha ileriye taşınması hususunu  değerlendirmişlerdir. Taraflar özellikle, 8 Kasım 2018 tarihinde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Diaspora’dan Sorumlu Bakanlar / Kurum Başkanları 3. Toplantısı ve 2019 yılında yine Türkiye’de yapılması öngörülen 2. Türk Konseyi Diaspora Forumu hakkında fikir teatisinde bulunmuşlar ve her iki etkinliğin mahiyeti ve katılımı detaylı olarak taraflarca ele alınmıştır. Toplantı sırasında taraflar ayrıca dünyada ve Türk Dili konuşan diaspoaraların yaşantılarında meydana gelen değişimleri göz önüne alarak, Türk Dili Konuşan Diasporalar Ortak Etkinlik Stratejisi ve 2018-2019 için Ortak Eylem Planını görüşmüşlerdir. Sekretarya ve YTB, yukarıda bahsekonu iki etkinliğin düzenlenmesi için işbirliğinin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalmışlardır..Toplantıda Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi`nin devam eden faaliyetleri ve planlanan projeleri hakkında da bilgi aktarmıştır. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Ali Çiviler Genel Sekreter Amreyev’e görüşme sırasında eşlik etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev Astana`da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Ülkeleri Forumu`na katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev, turizm sektöründe ve İpek Yolu ülkelerinde küresel eğilimlere ilişkin acil konulara etkin çözümler aramak üzere üst düzey hükümet temsilcilerinin, turizm ajanslarının, uzmanların ve gazetecilerin katılımını sağlayan ve bu konuları ele almak için önemli bir platform sunan “Uluslararası İpek Yolu Ülkeleri Forumu”na katılmıştır. Forumun açılışı Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Arystanbek Mukhamediuly tarafından yapılmış olup, Bakan Mukhamediuly konuşmasında İpek Yolu ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için ulaşım altyapısının, kültürün ve turizmin öneminin altını çizmiştir. Forum sırasında Genel Sekreter Amreyev “İpek Yolu Üzerindeki Turizmin Gelişiminde Türk Dili Konuşan Devletler için İşbirliği Beklentileri” başlıklı bir konuşma yapmıştır.  Büyükelçi Amreyev  tüm zamanların en büyük güzergahı olarak nitelendirdiği İpek Yolu’nun yeniden canlanmasına dikkat çekerek, daha fazla kullanılması gereken muazzam turizm potansiyeli olan bir destinasyon ağı olarak olarak önemini dile getirmiştir. Genel Sekreter konuşmasında ayrıca, Türk Konseyi Üye Devletlerinin sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası tanıtmayı amaçlayan Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi`nin görünürlüğü ve tanıtımı konusunda izleyicilere bilgi vermiştir. Türk Dili Konuşan Devletlerin turistler için uzun vadeli bir cazibe merkezi haline gelmesi için birçok karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduklarını ve Türk Konseyi`nin bu yol boyunca ilgili projelerle daha fazla uygulama ve geliştirme yoluyla İpek Yolu turizminin güçlendirilmesi için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etmiştir. Büyükelçi Amreyev, BM Dünya Turizm Örgütü, BM Kalkınma Programı ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi ile kurulan ve İpek Yolu’nu sağlam tesis edilmiş ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline getirmek üzere kurulan yakın işbirliğine de değinmiştir. Açılış oturumunu takiben yeralan birinci oturumda  Çin`in Qinjdao Belediyesi Turizm Geliştirme Komisyonundan Wang Shujuan bir konuşma yaparak “Kemer ve Yol” projesine değinmiş ve bu projenin  öneminin sadece ekonomik bir araç olarak değil, aynı zamanda İpek Yolu boyunca güçlenen bir turizm ve dostluk köprüsü olduğunu ifade etmiştir. Uluslararası bir site olan -orexca.com`un Kabul Departmanı Başkanı olan diğer bir panelist Natalya Revina, Özbekistan`ın “İpek Yolu” nun tanıtımındaki deneyimini konuklarla paylaşmıştır. Etkinliğin sonunda Genel Sekreter, ulusal "İpek Yolu Ödülleri" nin resmi törenine ve lansmanına iştirak etmiştir.

Türk Konseyinde Devir Teslim Töreni | Foto

Çolpan-Ata’da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesinde, Devlet Başkanları tarafından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreterliği görevine getirilen Büyükelçi Baghdad Amreyev, 7 Eylül 2018 tarihinde, Sekretarya binasında düzenlenen bir törenle görevi ve Türk Konseyi bayrağını Büyükelçi Ramil Hasan’dan devralmıştır.Tören sırasında bir konuşma yapan yeni Genel Sekreter Büyükelçi, Konseyin 4 yıllık döneminde emeği geçen Büyükelçi Hasan’a teşekkür etmiştir. Törenin sonunda, Büyükelçi Hasan Genel Sekreter Amreyev’e Konsey bayrağını teslim etmiştir.Törenin ardından Türk Konseyi Sekretaryası çalışanları ile bir toplantı gerçekleştiren Genel Sekreter Büyükelçi Amreyev, 6. Zirve’nin kısa bir değerlendirmesini yaparak, önümüzdeki dönem Konseyin çalışma takvimine ilişkin yol haritasına değinmiştir. Büyükelçi Amreyev ayrıca, Devlet Başkanlarının kararları doğrultusunda, bir reform paketi ile üye ülkeler arasında işbirliğinin daha ileriye taşınmasını teminen, Konseyin amaç ve hedeflerini geliştirmek için Konseyin çalışanlarıyla birlikte her türlü çabayı göstereceğini ifade etmiştir. 

Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin Tanıtım Filmi Yayınlandı.

Türk Konseyi Bodrum Zirvesi’nde (2014) Devlet Başkanlarının verdiği talimatlar üzerine hazırlanan ve şu anda turistlerle buluşmaya hazır olan Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin, Türk Konseyi Sekretaryası koordinasyonunda TRT Avaz tarafından hazırlanan Tanıtım Filmi, Türk Konseyi’nin YouTube kanalında yayınlanmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir.Hatırlanacağı üzere Türk Konseyi Üye Ülkelerini ilk defa ortak bir turla birleştiren ve İpek Yolu üzerindeki zengin kültürel ve tarihi miraslarını Türk halklarına ve tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi 2018 yılında faaliyete geçmiştir. Ayrıca, Ortak Tur Paketine ilişkin olarak TRT Avaz tarafından hazırlanan dört bölümlük belgesel de çok yakında yayınlanacaktır.

Büyükelçi Baghdad Amreyev Türk Konseyi Devlet Başkanları Konseyi tarafından Türk Konseyi Sekreteryası’nın yeni Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

Büyükelçi Baghdad Amreyev, 3 Eylül 2018 tarihinde Çolpon Ata’da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında Devlet Başkanları Konseyi tarafından önümüzdeki 3 yıllık dönem için Türk Konseyi Sekreteryası’nın  Genel Sekreteri olarak atanmıştır.  Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak uzun yıllar bölge ve bölge dışındaki ülkelerde görev yapan Büyükelçi Amreyev, bölge ülkelerine ilişkin araştırmalarını derin diplomasi birikimi ile birleştirerek kitap haline getirmiş aynı zamanda Türk Konseyi’nin fikri hazırlık dönemini teşkil eden 1992-2010 yılları arasındaki Zirveler sürecinde de büyük katkılarda bulunmuştur. Büyükelçi Amreyev 2008-2011 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapmıştır.

Bişkek, Türk Keneşi Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev'in başkanlığında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Keneşi Dışişleri Bakanları toplantısında ilk kez Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siyyarto onurlu konuk olarak yer aldı.Toplantıda Taraflar, 3 Eylül'de Çolpon-Ata'da düzenlenecek Türk Keneşi 6. Zirvesinde ele alınacak olan taslak dokümanları görüşüp karara bağladılar.Toplantıda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Kırgız Cumhuriyeti başkanlığının Türk Keneşi önceliklerini vurguladı. Abdıldayev, özellikle, Türk Keneşi’nin etkinliğini artırma gereğini, Türkçe Konuşulan ülkeler arasındaki ticaret-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesini ve Türk örgütlerinde reformların yapılmasının gerekliliğini kaydetti.Heyet başkanları, Dünya Göçebe Oyunlarının düzenlendiği, Türk dünyasının eski kültür ve geleneklerini temsil etmek ve tanıtmak için çalışan Kırgızistan'a teşekkür ettiler.Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından, Dışişleri Bakanları, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mirası Fonu'nun faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda bir dizi ek anlaşma imzaladılar. Ayrıca, Türki Akademisi'nde Macaristan gözlemci statüsü verilmesi kararlaştırıldı.Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye, Türk Keneşi üyesi ülkeler ve Türk Akademisi ve Türk Kültürü ve Mirası Fonu üyeleridir.

Türk Konseyi tarafından 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmaları içeren Türk Konseyi dört yıllık Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvelerinde Devlet Başkanlarının talimatlarıyla çerçevesi belirlenen ve Türk Konseyi Sekretaryası tarafından Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan’ın dönemi olan 2014- 2018 yılları arasında gerçekleştirilen ve/veya başlatılan faaliyetler, projeler, etkinlik ve girişimleri bir bütün olarak içeren Türk Konseyi Dört Yıllık Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. Bu Rapor, Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan’ın görev yaptığı dönem boyunca Konsey’in teşebbüslerine genel bir bakış niteliğinde olup, Türk Konseyi’nin bu süre zarfında elde ettiği başarılar hakkında kapsamlı bir tabloyu ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde Üye Ülkeler arasında ve bölgede mevcut  işbirliğini derinleştirmek ve genişletmek üzere gerçek potansiyeline ışık tutmaktadır.Bahse konu rapor 2 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi’ne ve 3 Eylül’de düzenlenecek olan Türk Konseyi 6. Zirvesi’nde Devlet Başkanlarına sunulacaktır. Türk Konseyi Sekretaryası öncelikle Üye Ülkelere vermekte oldukları sürekli destekleri için ve bölgesel ve uluslararası ortaklarına çok taraflı işbirliğine katkıda bulunma hedeflerini yerine getirme konusundaki destekleri için şükranlarını sunar.Türk Konseyi’nin dört yıllık faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler söz konusu rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirler.http://www.turkkon.org/tr-TR/turk-konseyi-tarafindan-2014-2018-yillari-arasinda-gerceklestirilen-calismalari-iceren-turk-konseyi-dort-yillik-faaliyet-raporu-yayinlanmistir/3/54/4863

Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne hazırlık çerçevesinde düzenlenen Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 21. Toplantısı sona ermiştir.

Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne hazırlık çerçevesinde Bişkek’te düzenlenen Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 21. Toplantısı üç günlük yoğun çalışmanın ardından 30 Ağustos tarihinde sona ermiştir. Kıdemli Memurlar 2-3 Eylül 2018’de sırasıyla gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi ve Devlet Başkanları Konseyi’ne sunulacak belge ve anlaşmalar üzerinde müzakereleri tamamlamışlardır.  Bu kapsamda, Kıdemli Memurlar, diğer hususların yanı sıra, Türk Konseyi 6. Zirve Bildirisi taslağını gözden geçirmişler, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın tamamlayıcı anlaşmalarına son halini vermişlerdir. Bundan sonraki aşamada, söz konusu belgeler, Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanlarına 2 Eylül’de Bişkek’teki toplantılarında incelemeleri için takdim edilecektir. Türk Konseyi 6. Zirvesi’nin konusunu gençlik ve spor alanında işbirliği teşkil etmektedir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mesajı;

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini teşkil eden İstiklal Savaşı’nın zaferle neticelenmesinin yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını minnetle anıyor ve Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kalbi duygularımla kutluyorum. Yine bu vesileyle tüm Türk dünyasına barış, birlik ve beraberlik dolu yarınlar diliyorum. Büyükelçi Ramil HasanTürk Konseyi Genel Sekreteri

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan`ın Kurban Bayramı vesilesiyle Tebrik Mesajı;

Türk Konseyi ve şahsım adına Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik eder, bu kutsal günlerin Türk dünyası ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.Büyükelçi Ramil Hasan  Türk Konseyi Genel Sekreteri

Modern İpek Yolu ortak turu başlıyor

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Modern İpek Yolu ortak tur paketinin satışa çıktığını ve ilk turun Kırgızistan'da yapılacak Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini bildirdi.Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman'ın başkanlığında düzenlenen Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı'na Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'den turizm uzmanları ve yetkililer katıldı.Toplantıda Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi'nin tanıtım stratejisi, Türk Konseyine üye ülkelerin Özbekistan, Türkmenistan ve Çin ile turizm alanındaki ilişkilerini geliştirmesi, Türk cumhuriyetleri arasında vize kolaylığının sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütüyle ilişkilerin pekiştirilmesi konuları tartışıldı.Toplantıda ayrıca, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi sitesinin tanıtımı yapıldı.Kocaman, Türk Konseyine üye ülkelerin devlet başkanlarının 2014 yılında Bodrum zirvesinde verdiği talimat üzerine Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsayan ortak tur paketi projesinin hazır olduğunu belirtti.Konseye üye devletlerin turizm firmalarıyla bir konsorsiyum kurulduğunu aktaran Kocaman, "Modern İpek Yolu tur paketi satışa çıktı. İlk tur Kırgızistan'da Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek." diye konuştu.Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da turizmin geliştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmaların olduğunu hatırlatan Kocaman, tur paketinin karşılık bulacağına inandığını söyledi.Gelecek yıllarda milyonlarca turistin Orta Asya bölgesine gelmesinin beklendiğine dikkati çeken Kocaman, şöyle konuştu:"Bölgenin yanında bulunan Çin'de 300 milyonluk ortak sınıf oluşmuş durumda ve 2020 itibarıyla 130 milyon turisti dünyaya verecek. Bunun yüzde 0,5'i bu bölgeye gelirse, bölgemize üye devletlerimize gelmesinin bölgenin gelişmesine ciddi bir katkı vereceğini düşünüyoruz. Tur paketine Türkiye'den insanların ilgi duymasını, özellikle köklerimize, Orta Asya'ya, ata topraklarını ziyaret etmesini çok önemsiyoruz. Bu fırsattan yararlanmalarını istiyoruz."Tur paketini farklı turizm ürünleriyle güçlendirmek ve çeşitlendirmek istediklerini vurgulayan Kocaman, Altay Dağları'nın eteğinde büyük festivalin düzenlenmesi ve buraya üye ülkelerden gençlerin davet edilmesi gibi önerilerin tartışıldığını aktardı.Kocaman, Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olmasının diğer alanda olduğu gibi turizm alanındaki iş birliğinin artmasına ivme kazandıracağını ifade ederek, Özbekistan ile de ortak turizm projeleri gerçekleştirebileceklerini söyledi.Gelecek yıllarda Orta Asya'nın dünya kültür turizminde ciddi bir yer alacağına inandığının altını çizen Kocaman, "Ortak turizm projeleriyle ülkelerimizin zengin mirasını dünya turizm piyasasına kazandırırken, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliği temin etmiş olacağız." dedi.

Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Modern İpek Yolu turizm paketinin internet sitesinin Türkçe olmasıyla 80 milyon nüfuslu Türkiye'nin Orta Asya'ya ciddi bir turist gönderme olanağını değerlendirilebileceğini söyledi.Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Modern İpek Yolu turizm paketinin internet sitesinin Türkçe olmasıyla 80 milyon nüfuslu Türkiye'nin Orta Asya'ya ciddi bir turist gönderme olanağını değerlendirilebileceğini söyledi.Kocaman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı'nda tanıtımı yapılan Modern İpek Yolu Turizm Paketi internet sitesinin Türkçe ve İngilizce hazırlandığını belirtti.İleride Fransızca, İspanyolca ve diğer dillerin de eklenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kocaman, "İnternet sitesini Türkçe yapmamızın en büyük nedeni Türkiye'nin 80 milyon nüfusuyla bu bölge için ciddi bir turist gönderme olanağına sahip olmasıdır. Bu alanda Türkiye'de yoğun bir tanıtım faaliyeti yapılıyor." dedi.Kocaman, sitenin dünya çapında reklamının yapılmasını önemsediklerini, bu konuda Türkiye'de uluslararası fuarlarda söz konusu turizm paketi tanıtımı çerçevesinde sitenin de tanıtımı yapıldığını kaydetti.Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısına Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'den turizm uzmanları ve yetkililer katılıyor. 

Türk Konseyi Turizm Bakanları Astana’da buluşacak

Türk Konseyi Turizm Bakanları 4. Toplantısı 8 Ağustos 2018 Tarihinde Astana'da gerçekleşecek.Bakanlar toplantısına, Türk Konseyi Üye Devletlerin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye) ilgili bakanlıkların üst düzey yetkilileri - Turizm Bakanları, hem de ulusal tur operatörleri katılacak.Bakanlar toplantıdan bir gün önce Türk Konseyi Turizm Çalışma Grubu 13. toplantısını 7 Ağustos 2018 tarihinde Astana'da gerçekleştirecek.Toplantının moderatörü Türk Konseyi Ömer Kocaman Genel Sekreter Yardımcısı olacaktır.Toplantıda Özbekistan, Türkmenistan, Çin ve Türk Dili Konuşan ülkeler arasında vize rejiminin basitleştirilmesi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ile ilişkilerin güçlendirilmesi, hem de ortak turist paketi "Modern İpek Yolu" ile turizm sektöründe ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, turizm alanında çeşitli reklam konuları ele alınacak.

Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 20. Toplantısı Bişkek`te başladı | Foto

Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 20. Toplantısı 3 Ağustos 2018 tarihinde Bişkek`te başlamıştır.Toplantıda, 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde düzenlenecek olan Türk Konseyi 6. Zirve Toplantısının hazırlıkları, Zirve sırasında imzalanması planlanan belgeler ve Türk Konseyi`nin süregelen diğer çalışmalarına ilişkin konular tartışılacaktır.

Türk Konseyi Gençlik Kampı Çalıştayı 1 Ağustos 2018 tarihinde Ankara’da sona ermiştir.

Öncelikli amacı gelecek Türk Konseyi’nin gençlik kamplarının organizasyonuna ilişkin bir standardizasyona gidilmesi olan çalıştaya üye ülkelerin ilgili Bakanlıklarından yetkililerin yanısıra Türkmenistan Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı temsilcileri katılmışlardır.Türkiye`deki gençlik kamplarının planlanması, organizasyonu ve işleyişi ile gençlik üzerindeki etkileri konusunda eğitim programları ve seminerler içeren bir haftalık çalıştay sırasında katılımcılar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar düzenlemiş, bir gençlik kampını ziyaret ederek kamp tesisleri ve kamp faaliyetlerinin uygulanması konusunda da ilk elden deneyime sahip olmuşlardır.

Türk Konseyi Gençlik Kampı Çalıştayı`nın açılış töreni 27 Temmuz 2018 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Üye Ülkelerin ilgili bakanlıklarından gelen yetkililer ile genç liderler ve gönüllülerin de katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı`na gösterdikleri konukseverlik için teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, kısa zaman içinde başlatılan gençlik ve spor işbirliğinde Türk Konseyi’nin önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etmiştir. Genel Sekreter Yardımcısı özellikle, yaklaşık 1000 gencin Konsey himayesinde üye ülkelerde gerçekleştirilen üç uluslararası gençlik kampı ile iki uluslararası gençlik festivaline iştirak ettiğini belirtmiştir. Sekretarya’nın gelecekte yapılması planlanan projeleri hakkında kısa bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı, bu tür programların Türk devletlerindeki gençler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini ve birbirlerinin kültüründeki benzerlikleri keşfetmelerine imkan verdiğini kaydetmiştir.Çalıştay kapsamında, Üye Ülkelerin ilgili Bakanlıklarından gelen temsilcilerin Türkiye’deki gençlik kampı uygulama ve tecrübesiyle tanışmaları sağlanacaktır. Katılımcıların ayrıca, gençlik kamplarının organizasyon metodolojisi ile bundan sonraki kamp düzenlemelerinde standardizasyona gidilmesi ve benzeri diğer teknik konular üzerinde bir konsensusa ulaşmaları beklenmektedir.Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı`nın evsahipliğinde 26 Temmuz 2018 tarihinde başlayan Türk Konseyi Gençlik Kampı Çalıştayı 1 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan SIGA Genel Kurul Toplantısına Katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri ve SIGA Konseyi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Ramil Hasan 27 Temmuz 2018 tarihinde BM Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen “Sport Integrity Global Alliance” (SIGA) Genel Kurul toplantısına katılmıştır.Çeşitli ülkelerin temsilcileri ile dünya genelinden ilgili kurum, kuruluş ve uluslararası örgütlerden üst düzey isimlerin iştirakiyle gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Türk Konseyi`nin de kurucu üyeleri arasında yeraldığı SIGA’nın kurucu belgeleri, kurumsal yapısı ve gelecek projeksiyonu yaklaşık 100 ülke ve uluslararası kuruluş tarafından ele alınmıştır.Sporun birleştirici gücünün artırılması, sporda dürüstlük ve etik kodların korunması, fırsat eşitliğinin temini ve yolsuzluğun önlenmesi temel hedeflerine ulaşmak amacıyla kurulan SIGA’nın Genel Kurul toplantısı kapsamında ayrıca teşkilata George Washington Üniversitesi ile Yunanistan Modern Pentatlon Federasyonu dahil olmuştur.SIGA Konseyi Başkanı İtalya eski Dışişleri Bakanı ve AB eski Komisyon Başkan Yardımcısı Franco Frattini tarafından yönetilen Genel Kurul toplantısında konuşan Genel Sekreter Hasan, SIGA’nın kısa bir zaman içinde üyelerinin ortak çabalarıyla katettiği mesafeye değinmiş, Türk Konseyi’nin SIGA’ya destek vermeye devam edeceğini, SIGA’nın üye ülkelerimiz ve bölgemizde daha aktif faaliyet gösterebilmesi yolunda Türk Konseyi’nin özel bir önem taşıdığını vurgulamıştır.Genel Sekreter Hasan toplantı öncesinde ve sonrasında başta SIGA Konsey Başkanı Franco Frattini, ICSS Başkanı Muhammed Hanzab ve SIGA Genel Koordinatörü Emanuel Medeiros olmak üzere birçok ikili görüşmede bulunarak Türk Keneşi’nin gençlik ve spor konularında yürüttüğü faaliyetler hakkında muhataplarına bilgi vermiş ve SIGA kapsamında önümüzdeki süreçte atılması muhtemel adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.Toplantı ve görüşmeler sırasında Genel Sekreter Hasan’a Proje Direktörü Ali Çiviler ve Protokol Müdür Yardımcısı Araz Salmanov eşlik etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, 4. SIGA Sporda Dürüstlük Forumu’nda konuştu

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, 26 Temmuz 2018 tarihinde Cenevre`de düzenlenen ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile değişik uluslararası örgütlerden 100’ün üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 4. SIGA Sporda Dürüstlük Forumu’na katılmıştır.BM Cenevre Ofisi Genel Müdürü Michael Moller ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Spor, Fitnes ve Beslenme Konseyi Genel Direktörü Holli Richmond, etkinliğin açılış konuşmalarını yapmışlardır. Açılış konuşmacıları sporun günümüzde karşılaştığı tüm tehditlere karşı güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli önlemlerin alınması noktasındaki aciliyetin altını çizmişlerdir.Açılış oturumunu takiben,Forum Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan`ın konuşmacı olarak katıldığı “Teoriyi Pratiğe Dökmek: Sporda Gerçek Dürüstlük İçin Birlikte Çalışmak” konulu birinci oturum ile devam etmiştir. Oturumun moderatörlüğü İngiltere’nin Spor eski Bakanı Richard Caborn tarafından yürütülmüştür.Hükümetlerden ve uluslararası örgütlerden gelen yetkililer, son dönemde meydana gelen skandallar sebebiyle itibar kaybeden sporun yeniden hakettiği değeri bulması amacıyla uluslararası işbirliği ve küresel liderliğin geliştirilmesi konularını tartışmışlardır.Genel Sekreter Hasan konuşmasında, Türk Konseyi`nin bir Uluslararası Örgüt olarak SIGA`nın çabalarına katkıda bulunmak amacıyla oynayabileceği role değinmiştir. Genel Sekreter Hasan ayrıca, Türk Konseyi bünyesinde gençlik ve spor alanına verilen öneminin altını çizmiş, üye ülkelerin bu alandaki işbirliği mekanizmalarını somut örneklerle anlatmıştır. Bir soruya cevap veren Büyükelçi Hasan, üye ülkeler ve bölgede SIGA’nın değerlerini korumak amacıyla atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulunmuştur.Açılış oturumunun meyanında Genel Sekreter Hasan, spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile değişik uluslararası örgütlerden gelen çeşitli meslektaşlarla iletişim kurarak, üye ülkelerde spor güvenliği ve spor dürüstlüğünün korunması kapsamında Türk Konseyi’nin rolünü tartışmış, Sekretarya’nın gençlik ve spor alanında gerçekleştirmiş projeler ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur. Büyükelçi Hasan ayrıca, sporun günümüzde karşılaştığı tehditlere karşı korunması yolunda atılacak adımlar ve Türk Konseyi’nin bu asil çaba adına sarf etmiş olduğu katkılar hakkında basına bir röportaj vermiştir. Genel Sekreter Hasanov, röportajda, Türk Konseyi’nin önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi öngörülen gençlik ve spor faaliyetlerinden de bahsetmiştir.Proje Direktörü Ali Çiviler ve Protokol Müdür Yardımcısı Araz Salmanov Genel Sekreter Hasan’a eşlik etmişlerdir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle mesajı

Öncelikle, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti`nde devlete, anayasal düzene, hükümete ve halka karşı gerçekleştirilmek istenen menfur darbe girişimi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de hedef alan terörist saldırılarda ülkesi uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah`tan rahmet, geride kalanlara ve tüm Türk halkına sabırlar diliyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, ruhları şad olsun!15 Temmuz 2016, Türk halkının vatanına, demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıktığı,  adeta bir kahramanlık destanı yazdığı gün olarak tarihe geçmiştir. Türk halkı bu tür menfur darbe, kalkışma ve terörist saldırılara karşı en caydırıcı ve en kararlı cevabı bizatihi o geceki güçlü duruşu ile vermiştir.Benzeri olayların asla tekrarlanmaması temennilerimle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, bu vesilesiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki işbirliğinin daima bel kemiğini teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı ile tüm Türk dünyasının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza ve yan yana olmaya devam edeceğinin altını çizmek istiyorum. Büyükelçi Ramil HasanTürk Konseyi Genel Sekreteri